Stor bevilgning til Bergverksmuseet

Abid Raja og Bjørn Flo Knudsen, førstekandidat i Kongsberg., Foto: Abid Raja

Torsdag 1.10. ble det kjent at regjeringen og kulturminister Abid Raja vil foreslå å bevilge i alt 26 millioner kroner til opprusting av Bergverksmuseet. Bevilgningen blir en del av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

– Kongsbergs historie er så spesiell i norsk sammenheng at vi er nødt til å få det vist fram på en god måte, særlig sett opp mot markeringen av byens 400-årsjubileum i 2024, uttaler gruppeleder Bjørn Flo Knudsen.

Bevilgningen kommer etter langsiktig og konstruktiv innsats fra Norsk Bergverksmuseum og lokalpolitisk arbeid på Kongsberg for å realisere nye utstillinger på museet.

– Kulturministeren og regjeringen ser og forstår behovene for politisk innsats i Kongsberg, slik at vi kan realisere våre ambisjoner om å bli et enda bedre sted å bo, arbeide og ikke minst oppleve, sier Flo Knudsen.

Gruppelederen peker på betydningen av god kontakt mellom lokal- og rikspolitikere som avgjørende for å få slike saker opp på dagsorden. Han understreker at resultatet neppe hadde vært mulig uten innsats fra flere partier i Kongsberg, og fra museets eget styre og administrasjonen, samt at kommunen selv har valgt å støtte museet med midler i budsjettet for inneværende år:

– Abid Raja har vært på besøk i Kongsberg tre ganger det siste året, både som stortingsrepresentant og statsråd, og det har vært en opplevelse hver gang. Selv om han ikke kom på besøk ved akkurat denne anledningen, er det nok ikke tilfeldig at kulturministerens siste besøk nettopp var til Bergverksmuseet.

– Dere har gjort alt riktig, uttalte kulturminister Abid Raja (V) den gangen.

På dette besøket, i begynnelsen av september, deltok også leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant (H) fra Buskerud og lokale representanter fra partiene på Kongsberg. Det var Ørmen Johnsen som annonserte nyheten på torsdag, på en pressekonferanse hos Norsk Bergverksmuseum.