Stor skuffelse over nei til Stad skipstunnel

Kystverket

Regjeringa vil ikke bygge Stad skipstunnel nå. Det kommer frem i budsjettlekkasje som BT publiserte fredag 2.oktober. Samferdselsministeren Knut Arild Hareide sier at regjeringa fremdeles har tenkt å realisere tunnelen, men det er ikke penger nå. Derfor kommer det ikke oppstartmidler på statsbudsjettet for 2021.

Skuffelsen er stor i Møre og Romsdal Venstre, og til å ta å føle på blant politikerne som har stått i bresjen lokalt for å kjempe fram og sikre at Stad skipstunnel faktisk er inne i gjeldende NTP. 60 millioner kroner er det som trengs for oppstart i 2021. Venstre i Vestland og i Møre og Romsdal mener at dette må regjeringa få til. Ordfører i Vanylven Lena Landsverk Sande og vårt medlem i fylkesutvalget Pål Farstad uttrykker begge stor frustrasjon over ikke å nå frem med en så viktig sak for næringsliv, skipsfart og reiseliv langs kysten.

– Stad skipstunnel har støtte av eit samla næringsliv langs heile kysten
Ordfører Lena Landsverk Sande skriver på sin facebook-profil samme dag som nyheten lekket ut at -No er eg skuffa, flau, og rett og slett rasande, for manglande forståing for behova langs kysten. Når vi kan bruke 32 milliardar til jernbane, så er det ikkje til å forstå at regjeringa ikkje kan bruke 60 millionar til det einaste store investeringsprosjektet innan sjøtransport. Signaleffekta frå regjeringa er at sjøtransport og verdiskaping på kysten blir nedprioritert til fordel for jernbanesatsinga i sentrale strøk på Austlandet. Stad skipstunnel kan byggast for 2,7 milliarder kroner, og ein start på 60 millionar kroner var det vi ba om i statsbudsjettet for 2021.
– Stad skipstunnel har støtte av eit samla næringsliv langs heile kysten, men regjeringa si støtte er dessverre fråværande.

Gryteklart prosjekt
Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Det er grundig utredet, reguleringsplanen er vedtatt, og kostnadene er godt innenfor rammen i Nasjonal transportplan. Etter bestilling fra Samferdselsdepartementet har Kystverket fått ned kostnadene i prosjektet og sier at de kan bygge Stad skipstunnel for ca. 2,7 mrd. kr., noe som er nærmere 300 mill. kr. under kostnadsrammen i Nasjonal transportplan. Kystverket har foreslått en fremdriftsplan med byggestart i 2021, og åpning av verdens første skipstunnel i 2025.

BT 02.10.20: Ikkje ei krone til Stad skipstunnel frå regjeringa. BT 02.20.20