Regjeringen vil gi 217 millioner kroner ekstra til kommunene i Møre og Romsdal

Islin Nybø - pressekonferasne
- Vi vil gjøre alt som står i vår makt for at sunne og omstillingsdyktige bedrifter ikke bukker under som følge av bekjempelsen av pandemien. Situasjonen er nå enda mer usikker enn den var i forrige måned, sier næringsminister Iselin Nybø Regjeringen foreslår å etablere en bredere, midlertidig kompensasjonsordning. Ordningen vil omfatte de samme næringene som var omfattet av den tidligere kompensasjonsordningen for næringslivet., Foto: Nærings- og fiskeridepartementet (Flickr)

Tirsdag kl. 12.00 la regjeringen fram et forslag til tilleggsbevilgning i Stortinget.
Her foreslår regjeringen at kommune skal få 217 millioner kroner ekstra i frie midler for 2021, for at kommunen skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen. Fordelingene de enkelte kommuner gjengis her.

Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Den blågrønne regjeringen bevilger nå ekstra midler slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien.

Dessverre ser vi at alt for mange kommuner har holdt igjen og Venstre er bekymret for at dette skal gå ut over barn unge i barnehager og skoler.

Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene. Det har vi gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. Regjeringspartiene har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

Fordelingen av totalt kr 217 213 000 er som følger:

FAKTA:
– Regjeringen legger tirsdag 10. november fram et forslag til tilleggsbevilgning til kommuner og fylker i 2021 overfor Stortinget.
– Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 7,3 milliarder kroner.
– Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.