Vindkraft på lag med naturen og lokaldemokratiet

Foto: Ragnhild Helseth

I vindkraftdebatten som har rast, har Venstre vært tydelig på to ting: Lokaldemokratiet må styrkes og naturen må gis et sterkere vern i vindkraftsaker. Derfor er vi veldig glade for at vi nå har fått en enighet på Stortinget om begge deler i behandlingen av Stortingsmelding om vindkraft på land.

Regjeringen la i juni fram en Stortingsmelding som foreslo tydelige innskjerpinger i konsesjonssystemet for vindkraft på land. Under behandlingen av denne meldingen på Stortinget, har Venstre sikret at lokaldemokratiet ytterligere styrkes, og at rammene for vindkraftutbygging blir skjerpet inn. For Venstre har det vært viktig å sikre at kommuner får kontroll over hva de sier ja eller nei til, og at rommet for å endre prosjekter underveis strammes betraktelig inn.

Vindkraftutbygging må skje både innen naturens og demokratiets tåleevne. Slik konsesjonssystemet har vært, har det gitt vide rammer for endring. Lokalsamfunn opplever at de får noe helt annet enn det de sa ja til. Vindturbinene har blitt høyere, naturinngrepene større.

Slik kan vi ikke ha det.

Stortingsmeldingen om vindkraft på land skal etter planen være ferdig behandlet på Stortinget 24.11. Men allerede nå har Venstre, Høyre, KrF og FrP blitt enige og sikrer flertall om følgende:

1.Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg
2.Tidsrammen strammes inn: Et vindkraftanlegg på land skal være ferdig i drift senest fem år etter innvilget søknad
3.Mulighetene for endringer underveis skjerpes inn. Dermed vil endelig resultat i større grad enn i dag gjenspeile den opprinnelige søknaden.

I tillegg vil natur vektlegges betydelig tyngre i vurdering av vindkraftsaker. Både forhold for fugl og reindrift skal i enda større grad tas hensyn til, og det blir skjerpa krav til opprydding.

De fire partiene er også enige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftanlegg

Vi kan ikke fortsette å gi vindkraftkonsesjoner som ikke tar hensyn til omgivelsene. Derfor har Venstre vært pådriver for at det tas grep. Disse endringene vil sikre at vi i fremtiden får en vindkraftutbygging som legger mye større vekt på hensynet til natur og lokal medbestemmelse. Slik kan vi klare å fortsette veien til nullutslippsamfunnet, samtidig som vi tar vare på naturen og lokaldemokratiet.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenset, leder av energi- og miljøkomiteen
Lena Landsverk Sande, førstekandidat stortingslista Møre og Romsdal Venstre
Ragnhild Helseth, andrekandidat og fylkesleder
Frode Heimen, tredjekandidat
Fride Sortehaug, fjerdekandidat

Kronikken er publisert i Tidens Krav 18.11.20 og på TK.dag 13.11.20 Vindkraft på lag med naturen og lokaldemokratiet