Flere snøskuterleder ønskes – Hvor skal dette ende?

Leserinnlegg i avisa Glåmdalen, 24.nov 2020.

Budsjett 2021 står for døren for kommunestyrene rundt omkring.

I Åsnes må vi kutte flere millioner kroner. Noen ønsker imidlertid også å at vi skal bruke mer offentlige midler til å kraftig utvide løypenettet for snøscootere, se de røde strekene i bildet under. Dette mener vi i Åsnes Venstre ikke er riktig prioritering av våre felles midler. Vi mener også at det må holde med de ledene som eksisterer i dag, blå tykke streker i bildet.

Kart utvidelse snøskuterleder

FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Hvorfor: Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Vi har uttalt at vi ønsker å ta FNs bærekraftsmål til grunn for alt planarbeid, er det kun tomme ord? Mer motorisert ferdsel er unektelig det motsatte av å bevare og restaurere natur.

Dersom dette går gjennom nå, hva hindrer oss i å utvide enda mer i årene som kommer? Hvorfor skal det feks ikke være leder i Hof og på Vestmarka? Hvor skal dette ende?

Det holder nå. Vi trenger ikke mer motorisert ferdsel i utmarka vår!

Kristian Botten Pedersen
Leder Åsnes Venstre