Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024, fra H, KrF og V

Isegran, Fredrikstad, Foto: Trond Svandal

Sammen med Høyre og Kristelig folkeparti har Venstre i Fredrikstad vært med å legge fram et alternativt forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Vi er glad for å være med på et framtidsrettet budsjett, som setter klima- og miljøarbeid svært høyt, satser på oppvekst og helse, bedre byutvikling og styrker bibliotek, kultur- og kulturminnefeltet. Vi setter tydelig krav til omstilling og nytekning i driften og administreringen av kommunen.

Av viktige saker for oss i budsjettforslaget:

  • styrke oppvekstfeltet og reversere kommunedirektørens lærerkutt
  • kompensere for bortfall av spesialundervisning
  • videreføre “Svøm Fredrikstad”-prosjektet
  • søndagsåpent bibliotek og utrede flere bibliotekfilialer
  • utrede brukerrom for rusavhengige
  • bedre tilrettelegging for gående og syklende i byen – flere sentrumsgater med “shared space”-løsninger
  • styrke kulturminnefond og byantivar