Venstres alternative budsjett for Stavanger 2021-2024

Venstre alternative budsjett for Stavanger prioriterer barn og unge, miljø, kultur og nye arbeidsplasser.

14. desember skal Stavanger-budsjettet for årene 2021-2024 vedtas. Venstres kommunestyregruppe har utarbeidet et offensivt og helhetlig budsjettforslag som prioriterer oppvekst, miljø, kultur og nye arbeidsplasser.

I formannskapet 26. november la gruppeleder Jan Erik Søndeland stolt frem Stavanger Venstres budsjettforslag. Det var et grønt og offensivt budsjett, med en tydelig sosialliberal profil.
– I budsjettet har Venstre vært opptatt av å vise hvordan det kan skapes et grønnere og rausere Stavanger, som satser på barna og tar på alvor de utfordringene vi har foran oss som samfunn, sa Søndeland (V).

Venstres kommunestyrerepresentanter klare til budsjettdebatten 14. desember

Venstres budsjettalternativ tar på alvor de utfordringene vi står overfor som samfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Venstres budsjett er et styrket budsjett for miljøet, for de som trenger det mest og et budsjett som satser på gode barnehager og skoler i hele kommunen. Dette er et helhetlig og ansvarlig budsjett som vi er stolte av. Dette er grønn, sosialliberal Venstre-politikk på sitt beste.

– Venstres budsjett satser på grunderskap, nye arbeidsplasser og en økt bredde i det regionale næringslivet. Det er et budsjett som vektlegger samarbeid med våre nabokommuner foran alenegang. Det er også et tydelig kulturbudsjett, med en rekke nye satsinger for å gjøre Stavanger til et pulserende sentrum for kunst og kultur. Ikke minst, det er et budsjett som verner om naturen, som vil gi ren luft for innbyggerne, og tilrettelegge for at Stavangers målsetning om 80 prosent klimagasskutt innen 2030 oppfylles, sier Søndeland.

Budsjettforslaget i sin helhet kan du lese her:
Venstres budsjettforslag for et grønnere, rausere og sosialliberalt Stavanger 2021-2024.

Det endelige budsjettet vil bli vedtatt i Stavanger kommunestyre den 14. desember. Frem til da vil Venstre gjerne ha dine innspill. Vårt mål er å skape en grønn og inkluderende kommune som tar dine hverdagsbehov på alvor.

Har du spørsmål eller innspill til Venstres budsjettforslag, er du hjertelig velkommen til å kontakte kommunestyregruppen v/Jan Erik Søndeland ([email protected] / 995 25 077).