Ole Andreas nr. 12 i hele Viken

Nestor i Nes Venstre, Øystein Smidt (t.v.), og styreleder Ole Andreas Sørli-Sidselssønn var lokallagets delegasjon på Viken Venstres nominasjonsmøte 2020. , Foto: Steinar Bleken

Øystein Smidt og Ole Andreas Sørli-Sidselssønn deltok på Viken Venstres nominasjonsmøte i Lillestrøm søndag 25. oktober 2020. Til stortingsvalget 2021 var tre romerikinger innstilt av nominasjonskomitéen. Disse var Margrethe fra Lillestrøm (6. plass), Thorbjørn Merkesdal fra Ullensaker (12. plass) og Marcus André Holst-Pedersen, også fra Lillestrøm (18. plass).

Leder i Lillestrøm Venstre, fylkesstyre-medlem og nestleder i Viken Venstreskvinnelag, Margrethe Prahl Reusch sammen med Bærum-veteran Eirik Bøe.

Etter debatt om hvorvidt Viken skulle stille lokale lister i hvert av de tre valgdistrikta Akershus, Øsfold og Buskerud, stille med felles toppkandidater (topp 7) og deretter lokale lister på de øvrige plassene, eller felles liste for hele Viken, blei det avgjort med stort flertall i samtlige valgdistrikt at man skulle stille lik liste ofer hele fylket.

Thorbjørn Merkesdal. Ordførerkandidat for Ullensaker Venstre i 2019
Thorbjørn Merkesdal. Formannskapsmedlem for Ullensaker Venstre siden 2019.

Det blei ingen benkeforslag, og nominasjonskomitéens forslag blei vedtatt i tur og orden. Den eneste endringa som blei gjort var at siddisen fra Ullensaker valgte å trekke seg, og fremmet nesbuen Ole Andreas på 12. plass istedenfor. Dette for å sikre bedre geografisk spredning fra Romerike, samt å senke felleslistas gjennomsnittsalder noe.