Til innhold

Margrethe Prahl Reusch

Margrethe Prahl Reusch

Margrethe er lokallagsleder for Lillestrøm Venstre. Hun er også medlem av hovedutvalg for kultur i Lillestrøm kommune. I tillegg er hun nestleder for Viken Venstre, og i egenskap av dette er hun fast møtende i landsstyret. Opplæringsansvarlig for Norges Venstrekvinnelag er også et verv Margrethe har.

For Margrethe er rollen som ombudsperson viktig, og hun er gjerne i kontakt med ulike aktører i kommunen. Som utvalgsmedlem i kulturutvalget, er det viktig for Margrethe å ha god og tett dialog med ulike aktører innenfor kultur og idrett. I tillegg har Margrethe engasjert seg mye i nasjonale saker den siste tiden, blant annet prostituertes rettigheter under korona. https://www.venstre.no/artikkel/2020/09/11/personer-som-selger-sex-ma-fa-rett-til-okonomiske-ytelser/

Hun bor på Skedsmokorset med mann og hund. Til daglig jobber hun som organisasjonskonsulent i Lillestrøm kommune. I fritiden er Margrethe ivrig styremedlem i flere foreninger.