Felles budsjettforslag med MDG, SV og Rødt

Klikk HER for å lese fellesforslaget i sin helhet.

Nes Venstre, med Tom Fidje i spissen, hadde planer om å kun fremme et par utvalgte verbalforslag til behandlinga av budsjett og handlingsprogram 2021-2024. Da Ole Andreas blei invitert av MDG til å jobbe med budsjett i år igjen, sa han ja. SV og Rødt sine to representanter likte utangspunktet til MDG og Venstre, og ønsket å være medforslagsstillere.

Jo Inge Buskenes presenterte underbudsjettet for samfunn og miljø, samt et overordna sammendrag av fellesforslaget. Idun Eriksen (SV/R) holdt innlegg om helse og velferd, mens Ole Andreas fremmet fellesforslagets punkter om oppvekst og utdanning, kultur og administrasjon.

Forslaget fikk 5 stemmer (2 SV/R, 2 MDG og 1 V) og falt.

Ole Andreas fremmet også på vegne av Nes Venstre verbalforslag om meråpent bibliotek på Årnes. Forslaget fikk kun støtte i form av våre samarbeidspartneres stemmer. Ole Andreas løftet saken to ganger i debatten, uten at én eneste representant fra hverken posisjon eller opposisjon støttet eller gikk åpent imot forslaget.