Årsmøte 21. januar

Kinn Venstres årsmøte blir 21. januar 2021 klokken 17:15 på Horne Brygge i Florø.
Møtet avsluttes innen klokken 19:30 slik at deltagere fra Måløy og omegn kan rekke rutebåten til Måløy.

Innspill til saker må være lokallagsleder Hilmar Eliasson i hende innen 10. januar 2021.

Om du ønsker å delta digitalt er det fint med en tilbakemelding om dette så raskt som mulig.
Dersom smittesituasjonen tilsier det kan møtet bli avholdt heldigitalt.