Årsmøte i Rana Venstre

Foto: Mats Hansen

Det innkalles med dette til årsmøte i Rana Venstre. På grunn av den uavklarte smittesituasjonen legges det opp til at møtet avholdes mest mulig digitalt. Vi vil forsøke å legge opp til at to grupper på 5 personer hver kan møtes fysisk på to ulike møterom hos Frivilligsentralen. Det legges også opp til at de som ønsker kan delta digitalt via Microsoft Teams. Teams kan enten lastes ned, eller man kan delta via nettleseren.

Til årsmøtet kommer ordfører i Stad og leder av Venstres distriktsutvalg, Alfred Bjørlo. Han vil snakke om utvalget han leder, samt hvordan han og Stad Venstre over år har jobbet for å oppnå gode valgresultat (Norges beste Venstre-kommune flere ganger med oppslutning på over 30%). I tillegg kommer vår fantastiske stortingskandidat, Ida Gudding Johnsen, for å fortelle om årets valgkamp. Begge deltar digitalt.

Siden vi ønsker å gjennomføre møtet både fysisk og digitalt, må de som ønsker å delta melde seg på. Dette kan dere gjøre via denne linken. Sakspapirene sendes ut til de påmeldte 7 dager før møtet.

Dato: Torsdag 28. januar 2021

Tidspunkt: 18:00-21.00

Sted: Frivilligsentralen og digitalt
Lenke til møtet: Microsoft Teams

Frist for å sende inn uttalelser, saker og endringsforslag til stortingsprogrammet: 20. januar 2021. Sendes til: [email protected]

Forslag til saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering – valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Årsmelding 2020
 4. Regnskap 2020
 5. Budsjett 2021
 6. Lokal medlemskontingent
 7. Valg
  1. nytt styre
  2. revisor
  3. valgkomité
  4. utsendinger til årsmøtet i Nordland Venstre 20.-21. februar 2021
 8. Nytt stortingsprogram – Diskusjon og votering over endringsforslag
 9. Uttalelser
 10. Vedtektsendringer i Rana Venstre
 11. Innmeldte saker
 12. Handlingsplan (mål, strategier og hovedretningslinjer)
 13. Valgkampplan

Styret i Rana Venstre håper å se så mange av dere der som mulig.