Årsmøte 2021

Oppdatering 25. januar: Viser til tidligere utsendt invitasjon til årsmøte i Orkland Venstre.
Med stor optimisme og tro på framtida utsetter vi årsmøtet i Orkland Venstre til torsdag 4. februar. Vi håper at det kan bety at vi får lov til å ha et fysisk møte, noe vi ikke har anledning til torsdag 28. januar. Vi legger opp til et “hybridmøte” med fysisk oppmøte for de som ønsker det (inntil 10 stk) og digital deltagelse for de som foretrekker det. Sted for årsmøte kommer vi tilbake til.

Påmelding til [email protected] innen 1. februar slik at vi kan planlegge nødvendige smitteverntiltak. Meld også fra om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.
Til dere som har meldt dere på tidligere: si fra om dere fortsatt har anledning til å delta, og om dere ønsker å være med fysisk eller digitalt.

Saksliste og dokumenter til behandling ettersendes til de påmeldte før møtet. Det vil bli et digitalt besøk fra Stortinget og mulighet for å diskutere innspill til stortingsvalgprogammet.

Opprinnelig innkalling: Vi vil med dette kalle inn til årsmøte i Orkland Venstre 28. januar kl. 18 på Bergmannskroa på Løkken. Det vil bli servert kaffe og en liten matbit. Påmelding til [email protected] innen 25. januar slik at vi kan planlegge nødvendige smitteverntiltak. Saksliste og dokumenter til behandling ettersendes til de påmeldte før møtet. Det vil bli et digitalt besøk fra Stortinget og mulighet for å diskutere innspill til stortingsvalgprogammet.

Vel møtt!