Ny leder og nytt styre

Nils Martin Ek, Privat

Fredrikstad Venstre avholdt årsmøte 19. januar. På møtet ble både ny lokallagsleder og nytt styre valgt. Nils Martin Ek overtar som leder, og årsmøtet takket avtroppende leder Simon Alexander Saxegård for den innsatsen han har gjort.

Det nye styret som ble valgt består nå av:

Leder: Nils Martin Ek

Nestleder: Katharina Hoffmann

Kasserer: Ståle Solberg

Styremedlemmer: Hanne Bonnevie-Svendsen, Helene Trenum Christiansen, Jan Ole Kjellesvig, Torbjørn Solhaug Mjåseth

Varamedlemmer: Amelia Aune, Simon Alexander Saxegård