Tenke sjæl!

Kildekritikk og faktasjekk må inngå i skolen.

 

Uttalelse fra Ullensaker Venstres årsmøte 21/1-21:

Tenke sjæl!

– Ikke si som andre, du må tenke sjæl!

Dette sang Trond Viggo i 1981, og omkvedet er enda mer aktuelt i dag enn den gangen.

Illiberale regimer har makten i land nær oss som Ungarn og Polen. Der undergraves rettsvesenet, uttrykksfriheten og en rekke andre rettigheter og friheter som vi i lang tid har tatt for gitt i vår del av verden.

I tillegg har vi i disse dager nettopp lagt bak oss en fireårsperiode med en president i USA som systematisk har spredd løgner, nørt opp under konspirasjonsteorier og oppmuntret til fremmedfrykt og «alternative sannheter» med sosiale medier som viktigste kanal.

Det er en utopi og i overkant blåøyd å tro at denne utviklingen ikke rammer oss lokalt også.

I denne virkeligheten vokser våre barn og ungdom opp i Norge i dag. Vi mener at det er vårt ansvar å legge til rette for at de får leve sine liv i frihet og likeverd, og at de lærer seg å tenke kritisk, stille spørsmål og «tenke sjæl!»

Organisasjonen Faktisk.no tilbyr et opplegg for bruk i skolen som handler om nettopp dette gjennom å lære elevene å være kritisk til kilder og påstander.

Ullensaker Venstre vil:

  • At elevene i Ullensakerskolen skal få tilbud om Faktisk.nos program for kritisk tenking og kildekritikk