Ny giv i Horten Venstre

Foto: Ellen Johannessen


Årsmøtet for 2020 ble historisk da gjennomføringen ble gjort digitalt for første gang i vår historie. Lokallaget i Horten har organisatorisk ligget noe nede de siste årene med påfølgende lav aktivitet.

Årsmøtet ble et meget hyggelig og optimistisk møte med bla. deltagelse av vår stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad. Vi har fått et styre med blanding av nye og kjente folk som ønsker å bidra til økt aktivitet. Venstre politikk ble også behandlet .Vi har realistiske politiske løsninger som tar hensyn til kommunens økonomiske utfordringer og samarbeider gjerne for å få gjennomslag for vår politikk . Dette gjør Venstre til et ansvarlig parti.

Sammen skaper vi et samfunn med frihet og muligheter for alle.

Ingen ting er bedre om du også blir med oss på laget– vi trenger flere medlemmer, er oppfordringen fra årsmøtet.

Det nye styret i Horten Venstre er:

Leder: Carl Otto Kielland

Nestleder: Lars Ove Moldeskred

Styremedlem: Hilde Marie Aamodt

Styremedlem: Magne Berger

Styremedlem: Nancy Helen Ødegård

Styremedlem: Per Bruun-Lie

Varamedlem: Klara Robertsen Høihilder

Varamedlem: Robert Gløgård

 

Carl Otto Kielland

Nyvalgt leder

Horten Venstre