Rogaland Venstre søker fylkessekretær

Ill: Venstre

Vil du være med å bygge Venstre i Rogaland? Rogaland Venstre søker etter en medspiller for fylkeslaget. Fylkessekretærens hovedoppgave vil være å bistå fylkesstyret med praktiske og organisatoriske gjøremål, og støtte lokallagene med aktivitet.

Rogaland Venstre har ledige prosjektstilling som heltids fylkessekretær.
Stillingen sin periode er fra 1. mars til 30. september. Vi er fleksible med å tilpasse tiltredelsesdato og stillingsprosent i en overgangsperiode.

Oppgavene vil være relatert til organisasjonsarbeid og kommunikasjonsarbeid. Fylkessekretæren får en knutepunktsfunksjon opp mot Rogaland Venstres lokallag og skoleringsopplegg for stortingsvalget 2021. Det vil være flere organisatoriske oppgaver i tilknytning til praktiske gjøremål på Venstres kontor i Søregata 11.

Det vil også være diverse kommunikasjons- og organisasjonsoppgaver tilknyttet Venstres hovedorganisasjon og Rogaland Venstres fylkestingsgruppe. God kunnskap om bruk av sosiale medier er et krav.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press.

Stillingen forutsetter en del reising, kvelds- og helgearbeid. Evne til å ta initiativ og å arbeide selvstendig og målrettet er viktig. Erfaring og kjennskap til politiske prosesser, Venstres politikk og organisasjon i Rogaland er et krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.

Ta kontakt med fylkesleder Kjartan Alexander Lunde, mobil 95709534 eller e-post [email protected], for spørsmål om stillingen.

Kortfattet søknad og CV sendes til [email protected] innen 22. februar.