Innlegg: Venstre stiller opp for gründerne gjennom pandemien

Stortinget: Bred tilslutning til kompensasjonsordningen for bedrifter
Kompensasjonsordningen er en etterlengtet og helt nødvendig ordning for å sikre overlevelsen til sunne norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Ola Elvestuen., Illustrasjon: iStock / Liv Aarberg

Gjennom regjeringens krisepakker har Venstre prioritert milliarder målrettet mot gründere og vekstbedrifter. Innovasjonstilskuddet har vært en viktig ordning for gründerne, og den styrker vi nå i 2021.

Venstre heier på de små og store jobbskaperne som går på jobb hver dag for det de virkelig brenner for. Pandemien har vært krevende for oss alle, ikke minst gründere og vekstbedrifter. Vi risikerer at mange av bedriftene som kan skape fremtidens løsninger og arbeidsplasser går konkurs. Det har vi ikke råd til. Derfor har Venstre vært tydelig på banen med løsninger.

Allerede i slutten av mars la vi frem en pakke med blant annet 2,6 milliarder kroner rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter. Det inkluderte 2,1 milliarder til ordningen innovasjonstilskudd og 500 millioner til etablerertilskudd. Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper, og bidrar til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden til tross for likviditetsutfordringer.

Innovasjonstilskudd er en viktig ordning for alle de som nå vrir hodene sine og tenker på nye muligheter i en krevende situasjon. Dette er mennesker og bedrifter som skaper verdier og levende lokalsamfunn over hele landet, og vi må bidra til at de kan lykkes med sine prosjekter, selv om aktiviteten i samfunnet må begrenses. Ved utgangen av 2020 var så å si hele potten til innovasjonstilskudd brukt opp. Derfor viderefører vi denne ordningen, og bevilger nå 500 nye millioner som skal komme jobbskaperne våre til gode.

Vi vil oppfordre alle gründere og vekstbedrifter til å besøke Innovasjon Norges nettsider og undersøke muligheten for å søke på ordningene.

Midt i en vanskelig situasjon kan vi ikke miste fremtiden av syne. Det har vært viktigere enn noen gang for Venstre å satse på gründere og vekstbedrifter. De grepene vi har tatt, og nå tar fremover, skal sikre at vi har et konkurransedyktig, bærekraftig og nyskapende næringsliv også når krisen er over. Det koster, men det vil koste mer å la være.

Erik R. Nyman-Apelset i Ryfylketunnelen.

Iselin Nybø

Av Erik R. Nyman-Apelset, stortingskandidat for Venstre

og næringsminister Iselin Nybø (V)