Styremøte 8.februar 2021

Referat fra styremøte i Porsgrunn Venstre tirsdag 8/2-2021

Møtet ble avholdt via Google meet. Deltagende; Geir Mjøen, Ole Mathisen, Anne-Beth La-Force, Kjersti Bjurstrøm, Erik Fløholm, Per Solli, Kari Solli og Jan-Erik Dalene

Sak 1/2021: Fastsettelse av styre,- og gruppemøter våren 2021.
Følgende datoer er aktuelle (disse gjøres også kjent for øvrige medlemmer via referat fra gruppemøtet):
Tirsdag 9. mars.
Tirsdag 6. april.
Tirsdag 18. mai.
Tirsdag 8. juni.
Dersom ikke annet blir meddelt er det styremøter kl. 18:00 med påfølgende gruppemøter kl. 19:00.

Sak 2/2021: Handlingsplan og fordeling av oppgaver for våren/forsommeren 2021.
Styret i Porsgrunn Venstre ønsker å holde “trykket” oppe i spesielt disse sakene i vår:

Museumssaken.
Kristin og Siren jobber videre med denne og får i tillegg med seg Per. Innbakt i dette føles det naturlig å legge inn arbeidet med å få vedtatt en Kulturminneplan for Porsgrunn kommune.
Byutvikling og estetikk i byen.
Kristin og Erik holder tråden i denne. Gjestehavn og bobilparkering er blant aktuelle saker som følger med i mappen.
-Tur/sykkelvei på den gamle jernbanetraseen mellom Porsgrunn og Larvik.
Jan-Erik følger opp.
-Bybane og kollektivtrafikk.
Anne-Beth, Kjersti og Per undersøker hva som foreligger av planer og vedtak og kommer med eventuelle innspill fra Porsgrunn Venstre.
-Maritim forurensing.
Per er allerede godt i gang med å kartlegge utfordringene vi står overfor og jobber videre med temaet utover våren.
-Helsesamarbeid, legevakt, vaksineringsplan.
Erik og Geir følger med på hva som “rører seg” og informerer styret/partiet underveis.

Sak 3-2021: Valgforberedelser og info fra valgkamp-møte
Geir og Ole deltok på det digitale møtet 16. januar med tema “valgkamp-informasjon og opplæring til lokallagene”. Det ble notert og lagt frem mange punkter og forslag som våre representanter,- inklusive valgkampkoordinator Jan-Erik,  vil orientere nærmere om noe senere.
De siste målingene viser at resultatet for Venstre spriker fra 2,5% – 4,0% oppslutning,- alt ettersom hvilket medium som har foretatt spørreundersøkelsen.
Kjersti drifter vår hjemmeside. Oppskriften fra Venstre sentralt er tungvint. Det er trolig Facebook og Instagram som er de sosiale plattformene velgerne må nås på.

Sak 4-2021: Fylkesårsmøtet for Vestfold og Telemark Venstre
Møtet vil bli avholdt 13. -14.mars. Møtet har allerede blitt utsatt en gang grunnet Covid-19-problematikken. Det vil etter all sannsynlighet bare bli åpnet for at delegater kan delta grunnet virus-situasjonen. Fra oss stiller Anne-Beth, Geir, Ole og Kjersti. Det er litt usikkert vedrørende Siren sin deltagelse.

Sak 5-2021: Søknad om økonomisk støtte Grenland Pride 2021
Porsgrunn Venstre er, i likhet med øvrige politiske partier i kommunen, fylkespartier, diverse organisasjoner, Utdanningsforbundet, LO m.v. innbudt til å støtte arrangementet Grenland Pride 2021.
Det ble enstemmig vedtatt å støtte arrangementet med kr. 2.000,- En støtte for å vise respekt og aksept.

Sak 6-2021: Eventuelt  

*”Venstre-bedrifter”:
Geir orienterte om at Venstre-trioen Carl-Erik Grimstad, Ingrid Åmlid og Suzy C.S.Haugan ønsker oversendt en liste med 3 bedrifter/virksomheter som de kan besøke før sommeren og som driftes i “rette Venstre-ånd”. Styret foreslår Norner, R8/Powerhouse og bedriftene i Keims gård; Ikke bare brød bakeri og Ild & Bønner kaffebrenneri.

*Liberalt nettverk:
Leder i Skien Venstre har kommet med informasjon om at et liberalt nettverk er under utvikling i Grenland. Dette blir ikke en ren Venstre-plattform.

*Kontingent – lokallag:
Venstre sin hovedorganisasjon vil behandle dette temaet på Landsstyremøtet.

*Abid Raja til Telemark:
Kulturminister Abid Raja kommer til Bø i mars. I den forbindelse vil Geir og Kristin forsøke å få ham til å se på en av våre lokale, viktige saker,- f.eks. museumssaken.