Free seating for tilsatte i staten

Ragnhild Helseth, Foto: V.Strømme

-Ideen er fantastisk bra med tanke på videre utvikling av Campus Kristiansund. Miljøet er allerede etablert ved Campus F13 med samling av vekstmiljø med kompetanse innenfor entreprenørskap, næringsliv, private bedrifter og så langt også fylkeskommunale stillinger. Statlige arbeidsplasser kan bli det neste, ved at statsstilsatte med hjemlengsel, tar med jobben til Kristiansund. Ragnhild Helseth skriver om dette i et leserbrev i tk 16.februar

Free seating for tilsatte i staten

For en god tanke å forene behovet for flere statlige arbeidsplasser til distriktene, digitaliseringens fordeler og samle skapervilje i kontorfellesskap med mangfold både av fag, folk og virksomheter.

Ideen er ikke min. Tydeligste tanker har Venstreordfører i Stad Alfred Bjørlo som er intervjuet om temaet i vg.no 12.02.21 under overskriften «Flytterett til egen jobb». Bjørlo sier at det er ingen gode argumenter for at en som ønsker å flytte til distriktet, men som jobber i et statlig direktorat, må si opp jobben sin når det er fullt mulig å jobbe virtuelt.

Kristiansund Venstre lanserte her forleden slagordet «Free seating for tilsatte i staten». Den ideen er fantastisk bra med tanke på videre utvikling av Campus Kristiansund. Miljøet er allerede etablert ved Campus F13 med samling av vekstmiljø med kompetanse innenfor entreprenørskap, næringsliv, private bedrifter og så langt også fylkeskommunale stillinger. Statlige arbeidsplasser kan bli det neste, ved at statsstilsatte med hjemlengsel, tar med jobben til Kristiansund.

Dette er distriktspolitikk på det beste for både bygd og by. Kristiansund er et fantastisk sted å bo for familier. Vi har et rikt kulturliv for alle aldersgrupper når verden igjen er åpen etter pandemien. Friluftslivet har vi i fullt monn nå også.
Byen og regionen trenger flere kompetansearbeidsplasser som gjør at tilflytting blir mulig for alle de som måtte gå med en drøm om å flytte hjem igjen.

Venstre sine hovedsaker som vi går til valg på er klima, kunnskap og verdiskaping. «Free seating for tilsatte i staten» vil bidra til å samle kunnskap og gi verdiskaping lokalt, og med det få frem viktige oppgaver innenfor det grønne skiftet i vår region.

Ragnhild Helseth
2. stortingslista
Møre og Romsdal Venstre

Leserbrev tk.no 16.02.21