Politisk uttalelse: Kysten er klar, men hva med trekkfuglene?

Fuglekikking er en av verdens største fritidsaktiviteter. Norge er anerkjent som topp 10 destinasjon i verden for fuglekikkere. Lista fuglestasjon er Norges eneste helårsbemannede fuglestasjon og har bidratt med systematisk telling og registrering av trekkfugl i 31 år. Innsamlede data brukes som grunnlag i forskningsarbeid. Slik data har stor verdi i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv og kommunen bør i større grad ta eierskap til disse dataene, også i lys av bærekraftsmålene. Stasjonen er i stor grad basert på frivillig innsats og inntekter fra butikken «Natur og fritid», samt et lite tilskudd fra Miljødirektoratet. Men nå står tilskudd fra Miljødirektoratet i fare.

Kommunen bidrar til Besøkssenter våtmark Lista. Besøkssenteret presenterer Lista våtmarkssystems internasjonale verneverdier med særlig fokus på Listas Ramsarområder, verneområdene rundt Lista fyr, Slevdalsvann naturreservat OG fugletrekket på Lista. Området hadde 72.000 besøkende fra januar til oktober i 2020. Dette viser at området har stor besøksverdi, og mange av de besøkende er fuglekikkere. Fuglestasjonens eksistens bidrar til besøk, overnatting og utvikling av besøkssenteret som turistmål. Farsund Venstre mener at kommunen og andre aktører nå må bidra økonomisk. Det må arbeides aktivt og systematisk for å fremme fuglestasjonens viktige arbeid lokalt, regionalt og nasjonalt, og slik bidra til videre eksistens og utvikling. Farsund kommune må ta en aktiv rolle for å ytterligere synliggjøre fuglestasjonens viktige arbeid og funksjon miljømessig og i reiselivssammenheng.