Bærekraft i Bærum – det er næringslivet, det!

Foto: Viken Venstre

«Alle» snakker om grønn omstilling, grønn vekst og bærekraft – næringslivet vårt skal gjennomføre det. Heldigvis er Bærums-bedrifter helt i tet.

Hulda Tronstad, Østerås
Stortingskandidat for Venstre

Mange har arbeid innen oljerelatert sektor i regionen vår, og de frykter for arbeidsplassen når kravene kommer til omstilling fra olje til grønnere arbeidsplasser. Nå utvikler et vell av bedrifter nye, grønne arbeidsplasser. En del av omstillingen skjer innenfor eksisterende bedrifter, andre deler av omstillinger skjer i mindre bedrifter, næringsklynger eller oppstartsbedrifter. For Venstre er det inspirerende å se hvordan kompetanse blir omskapt til grønne arbeidsplasser, og at Bærum er blant de fremste i landet.

Venstre var det første partiet som på syttitallet foreslo å opprette et oljefond. Det er alle glade for i dag. Nå er tiden inne til å ta steget videre for å legge grunnlaget for å skape nye, varige arbeidsplasser av andre av våre naturgitte ressurser. Og uten et næringsliv i stadig endring, klarer vi ikke å skape morgendagens arbeidsplasser. Til det trenges både vilje til investeringer, vilje til støtte og vilje til å skape.

Vi ser allerede at små og store norske investorer nå strømmer til de grønne aksjene. Det er både vilje til investeringer og tro på at denne sektoren er, eller skal bli lønnsom. Men for at den skal bli lønnsom kreves en utvikling som også trenger støtte.

Regjeringen viser vilje til å støtte gjennom å sette av en milliard kroner til grønn fornyelse av næringslivet. Dette er penger som skal gå til forskning og innovasjon, men også ta produkter ut i markedet. Og heldigvis har vi mange bedrifter i Bærum som viser en vilje til å skape og satse på å utvikle ideer som kan bli arbeidsplasser og/eller forbedre eksisterende produksjon.

Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre sier det slik: Venstre legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. Bærumsbedrifter som Havvind, Zem, NTI, Aker Solution og Wilh.Wilhelmsen holding er blant dem som gjennom prosjektet Grønn plattform har de fått tildelt støtte til spennende forprosjekter som kan bidra til å ta Norge et skritt videre til bedre utnytting av ressurser og mindre oljeavhengighet.

Spennvidden er stor i disse selskapene – i alt fra skreddersydde batteriløsninger, avfallsfrie byggeplasser, digitale logistikkløsninger og havvind. Og det gjør meg stolt å vite at dette utvikles i Bærum. Sånne store og små bedrifter skal gir oss et mangfold av bedrifter og bidrar utvikling på alle nivåer – alt fra grunnleggende forskning og fram til løsninger som skal ut i markedet. Jeg glad for at det både er interesse, vilje og engasjement fra Bærums bedrifter til å gjøre dette. Og særlig når det viser seg at støtten går både til de aller minste og de store bedriftene, fra under ti ansatte til over hundre.

Det er inspirerende for meg som både er Venstre-politiker, investor og generelt opptatt av næringslivet å se at samspillet mellom politikk og næringsliv faktisk fungerer.

Kronikken sto på trykk i Budstikka 5. mars.