Venstre i bystyret om folkehelse og kompensasjonsordning lokalt

Venstres bystyregruppe i Kristiansund. Asgeir Bahre Hansen og Ragnhild Helseth (gruppeleder), Foto:K.Venstre

Torsdagens bystyremøte i Kristiansund innba til både å snakke om rusreformen, om helseprofil og om kompensasjonsordning som Venstre ønsker særlig skal gå til utelivsbransjen og unge aktører innenfor kulturlivet som sliter med økonomi under pandemien. På sakskartet sto blant annet Folkehelseoversikt 2020 og kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Viktig informasjon i Folkehelseoversikt 2020
Folkehelseoversikt 2020 for Kristiansund fikk stor oppmerksomhet fra alle partier i bystyret. Rapporten var til orientering, men stor enighet om hvor viktig det er, datagrunnlag som er samlet der for bruk i tiltaksplaner innenfor alle de kommunale sektorene.

-Vold i nære relasjoner og rusproblematikk to viktige saksfelt å belyse mer
Ragnhild Helseth valgte i sitt innlegg om folkehelse og etterspørre mere informasjon om situasjonen rundt vold i nære relasjoner nå under pandemien og om status rusproblematikk.
-For kommende rapport ønskes en nærmere utgreiing om status innenfor rusfeltet i Kristiansund, både de som er tunge rusmisbrukere og de som måtte være blant de som prøver seg på lettere rusmidler, sa Helseth. Hun trakk også inn rusreformen som nylig ble lagt fram av regjeringen.
-Rusreformen er den viktigste sosialpolitiske helsereformen i vår tid. Den utgjør et paradigmeskifte i norsk rusomsorg. Bruker skal hjelpes, ikke straffes, sa Helseth blant annet.

-Folkehelse er også gode boforhold og opplevelser
Asgeir Bahre Hansen viste i sitt innlegg til statistikk fra FHI. Folkehelse er langt mere enn helsetjenester, sa Hansen. Det er overgripende i alt vi driver med, til og med i Plan- og bygningsrådet. Hvordan vi bygger ut, om folk bor trangt, om lekeforholdene for barn er gode og trygge. Ja, og betydningen av at Opera- og kulturhuset og Campus Kristiansund nå bygges.

Økonomisk hjelp til utelivsbransjen og unge aktører, mener Venstre
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter var en annen sak som engasjerer Venstre i bystyret 4..mars. Saken som var til behandling gjaldt delegasjon av myndighet til å disponere ordningen med kompensasjonsmidler fra staten til lokalt næringsliv etter egne retningslinjer. I mellomtida var det blitt kjent at Kristiansund mottar 2,2 millioner kroner så langt.

-Den ekstra milliarden som kom for snart to uker siden ble forhandlet fram i Finanskomiteen på bakgrunn av de utfordringer særlig utelivsbransjen har hatt under pandemien, og der tidligere krisepakker ikke har truffet virksomhetene, sa Ragnhild Helseth i sitt innlegg. Derfor er utelivsbransjen blant de som må tilgodesees, noe som også vil kunne inkludere næringer med stor betydning for reiseliv.

Videre formidlet hun at Venstre har følgende ønsker når Hovedutvalget for næring og omstilling skal forvalte pengene som nå etter at regjeringen med støtte av FrP fikk gjennom støtten i Stortinget med en ekstra milliard:

-Midler tildeles utelivsbransjen, og enkeltpersonforetak og småbedrifter som ikke fikk opparbeidet inntekter i 2019.
Unge innenfor disse virksomhetene skal prioriteres. Utøvere og fagarbeidere innenfor kulturfeltet oppfordres til å søke.

-Pengene må fordeles raskt. Det er en forutsetning for tildelingen. Saksbehandling må skje snarest. Næringsutvalget må avklare kriterier og søknadsfrist og offentliggjøre dette.
Venstre mener at om det er kapasitetsmangel for saksbehandling innenfor næring, så ber vi rådmannen allerede nå finne alternativ løsning.