Større frihet og flere muligheter gir økt likestilling

Partileiar Guri Melby (i midten) saman med førstekandidat i Møre og Romsdal, Lena Landsverk Sande (t.v) og 2. kandidat Ragnhild Helseth., Foto: Kollasj/Pressefoto Venstre

I et av verdens mest likestilte land forskjellsbehandler vi fortsatt, basert på kjønn. Fortsatt kommer kvinnene dårligere ut – spesielt når det kommer til økonomi og karriere. Det krever holdningsendringer hjemme og i arbeidslivet. Vår drøm er at jentene som nå vokser opp skal få større frihet og flere muligheter enn det vi hadde.

Av Guri Melby, partileder i Venstre og kunnskapsminister, Lena Landsverk Sande, 1. kandidat og Ragnhild Helseth, 2. kandidat

Hva er det som gjør at kvinner tjener mindre, jobber mer deltid og er mer borte fra jobb i forbindelse med barn enn menn? Hvorfor tar færre kvinner valget om å starte egen bedrift? Hvorfor eier og sparer vi mindre, og hvorfor kommer vi ut dårligere ut økonomisk etter samlivsbrudd, for eksempel?

Dette er alle problemstillinger som rammer den gjennomsnittlige kvinnen (som jo ingen er), og som gjør henne mer ufri enn den gjennomsnittlige mannen. Og selv om det av og til kan virke tilfeldig, eller et personlig valg, så er fastgrodde strukturer, normer og holdninger hovedårsaken til at det er sånn.

For Venstre handler likestillingspolitikk og kvinnekamp om at alle skal ha like muligheter, uansett. Det er liberalt, og det er humant. Slik Eva Kolstad, som var Norges og Venstres første kvinnelige partileder og landets første likestillingsombud, også hevdet.

I dag er norske menn og kvinner likestilt i det meste av lovverket. Likevel skjevfordeles altså mulighetene. Det ble en større debatt da Venstre for tre år siden fikk gjennomslag for å gi hver forelder en tredel av foreldrepermisjonen, og la resten være til fri fordeling. Det innebar blant annet en økning av fedrekvoten, og målet var å likestille begge kjønn som omsorgspersoner. Forskning viser nemlig at fedre bare tar ut så mye permisjon som er øremerket dem til enhver tid. Mor tar resten. Men for noen er det fortsatt kontroversielt at far skal ta en større del av ansvaret for barna.

Vi vil at dagens generasjon jenter skal vokse opp med fedre som er like mye til stede som mødrene. Og med mødre som drar på jobb og forfølger sine drømmer, på lik linje med sine partnere. Det gjør barna friere til å ta egne valg senere, ubundet av kjønnsroller de har fått innprentet siden barndommen. Familie og jobb skal ikke være valg som allerede er tatt for deg, basert på kjønnet du er født med.

Drømmen høres banal ut. Men det er dessverre ikke slik i dag. Det er et faktum at kvinner tar så mye permisjon i forbindelse med barnefødsler – og menn så lite – at det ender opp med en varig forskjell i karrierer og på lønnsstigen.

Forskjellene blir større når norske kvinner og menn fortsatt velger så forskjellige yrker. Færre kvinner velger for eksempel å være selvstendig næringsdrivende. Det er større trygghet i å være ansatt, gjerne i det offentlige. Det er ikke rart at kvinner, som ofte har større omsorgsansvar, tenker slik.

Det fører likevel til at vi går vi glipp av verdier og muligheter fordi mange kvinner ikke tør å satse på de gode idéene sine. Venstre vil sikre jobbskaperne bedre sosiale rettigheter. Det skal ikke være slik at det å få barn er en risiko for dem som har skapt sin egen arbeidsplass.

Venstre vil gi kvinner større frihet til å satse på drømmene sine.