Enklere hverdag for jobbskapere

Foto: iStock

Venstre ønsker å gjøre hverdagen enklere for små og store jobbskapere og bedrifter, både nasjonalt og i Fredrikstad. Vi er derfor glade for at Venstre i regjering har arbeidet hardt for å forenkle og kutte unødvendig rapporteringer, og generelt gjøre hverdagen litt enklere for gründere og småbedrifter. Rapporteringsregimet er både kostbart og tidkrevende. Små bedrifter og gründere skal bruke tiden sin på å utvikle idéer og bedriften, for her ligger kimen til mange av morgendagens helt nødvendige nye arbeidsplasser.

Forenklingene som nå er gjort på statlig nivå teller om lag hundre, og går på alt fra skatt, moms, gebyrer og generelle rapporteringer. Ting som koster og tar mye tid. Venstre skal arbeide for å gjøre dette enda enklere framover.

Men hva med oss lokalt i Fredrikstad? Venstre ønsker å gjøre det så enkelt og lønnsomt som overhodet mulig for deg som vil starte opp og etablere en bedrift her. Hva kan kommunen og næringslivet sammen gjøre for å stimulere de gode gründerbedriftene her?

Vi har mange dyktige og nyskapende bedrifter i Fredrikstad. Mange jobber tett med etablert lokalt næringsliv, og mange jobber tett på internasjonale markeder. De fyller en helt uvurderlig rolle i samfunnsutviklingen vår. Vi vet at de fleste av framtidens arbeidsplasser og bedrifter ikke finnes ennå, mye knyttet til teknologi og prosesser som noen fremdeles må utvikle. Da er det helt nødvendig for lokalsamfunnet vårt å legge til rette for gründerne, og de som tør å satse nytt.

Venstre mener mange må jobbe sammen for å lykkes, og fra kommunens side må det større satsning til for gründere og oppstartsbedrifter:

  • Tettere kontakt mellom kommunen og oppstartsbedrifter, både de som allerede er her og de som ønsker å starte. Hva om næringsvert eller andre fra kommunens næringsavdeling flytter litt ut av rådhuset og sitter tettere på jobbskaperne og gründerne?
  • Forenkle alle fordyrende og kompliserende kommunale rapporteringer, slik som regjeringen har gjort i staten.
  • Legge bedre til rette for oppstartsbedrifter og mindre bedrifter når kommunen skal gjøre anskaffelser.
  • Tenke nye satsninger og prioriteringer, eksempelvis et eget lokalt «sirkulærøkonomi-fond» for å stimulere utvikling og etablering innenfor det som blir et vekstområde for Fredrikstad.
  • Få til møteplasser for gründere, bedrifter og investorer. Tilgang til kapital er viktig i oppstartsfasen, og derfor er kontakten mellom mellom dere som idéer og vil satse og dere som vil investere så viktig.

Venstre heier på gründerne og alle som tør å satse. Disse punktene er ikke uttømmende, og vi ønsker dialog for å kunne fremme god politikk for etablerte og nye gründere. Vår jobb politisk er at hverdagen blir enklere, og at dere kan bruke tiden deres på innovasjon, og få til jobb- og verdiskaping. For det skal lønne seg å drive bedrift i Fredrikstad.