-På tide at barne- og ungdomskulturen blir tatt mer på alvor

Barne- og ungdomskulturmeldinga, Foto:R.Helseth

Ragnhild Helseth skriver her om sine forventninger til stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. -Denne uken legger Venstre i regjering frem den første barne- og ungdomskulturmeldingen i dette landet. Det er jeg glad for. Det er på høy tid at barne- og ungdomskulturen blir tatt mer på alvor. Målet er å legge til rette for at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, får tilgang til kultur og muligheten til selv å delta, skape, lære og mestre.

For å få til det må vi sikre at alle barn og unge, fra de er i småbarnsalderen, til de er ferdige med videregående opplæring, må ha tilgang til et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, og at noen ser og setter pris på bakgrunnen, erfaringene og kunnskapen hver enkelt har med seg. Det betyr at de offentlige kulturkronene må brukes på riktigst mulig måte.

Det siste året har vært preget av strenge, men nødvendige smitteverntiltak. Likevel vet vi at tiltakene rammer ulikt. Når teateroppsetninger må utsettes, kulturskolene må begrenses og barnehager og skoler har måttet holde stengt, vet vi at det får store konsekvenser for de unge i samfunnet vårt. Mange barn og unge har gått glipp av kultur- og fritidstilbud i en periode av livet som de aldri får tilbake, men bekymringen er også reell for at de aldri finner veien tilbake til fritidsaktivitetene de har vært en del av tidligere.

Det handler om å anerkjenne betydningen kulturopplevelser har for den enkelte her og nå, tilgangen til dannelse og menneskelig vekst. Jeg synes derfor det er veldig positivt at det i meldingsarbeidet har vært lagt stor vekt på å lytte til og hente innspill fra barn og unge over hele landet i arbeidet med denne meldingen. Mine forventninger til den nye meldingen er at den tar innover seg innspillene, alt fra å løfte frem flere digitale medier og kunstuttrykk, ansette flere faglærere i praktisk-estetiske fag til å øke tilbudet og tilgjengeligheten til kunst og kultur rundt omkring i landet.

Jeg forventer at det blir presentert tiltak som peker på hvordan regjeringer må jobbe tettere opp mot kommunene for å lykkes. Det er i kommunene at kunst- og kulturtilbudet eksisterer. Kulturskolene skal være for alle, og må rekruttere bredt for å lykkes med det.

Norge kan bli enda bedre til å anerkjenne kunst- og kulturtilbud sin store betydning for barn og unge. Kultur er mer enn underholdning, fritidssysler og tidsfordriv. Det starter i det små. Rim og rytme, sang og musikk, alt dette er ingredienser som støtter opp under barnets utvikling av evne til å lytte, til språkutvikling, til motorisk utvikling, til empati. Teater, musikk, sang og dans gir barn og unge alternative uttrykksformer for dialog med hverandre og med voksenverdenen. Aldri før har det vært større behov for nettopp å kunne uttrykke seg som nå under pandemien. Scenen må være der når verden igjen er på skinnene. Dette må meldingen ta tak i.
Barn- og unge fortjener det aller beste av kvalitet og det må være i offentlighetens interesse og i den offentlige kulturdebatten å løfte frem viktigheten av hva som blir skapt for barn og unge. Jeg ser frem til hva regjeringen presenterer førstkommende fredag med klare forventninger til en stortingsmelding som har lyttet, peker på retning for offentlig barne- og ungdomspolitikk og løfter barne- og ungdomskulturen sin status. Mer medbestemmelse, mer tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Ragnhild Helseth
2.kandidat Venstres stortingsliste
Møre og Romsdal

tk.no 16.03.21 Leserbrev. På tide at barne- og ungdomskulturen blir tatt mer på alvor