Biblitek, møteplass og folkeverksted

Foto: Margrethe Prahl Reusch

På Vestfold og Telemark Venstres fylkesårsmøte 13. og 14. mars ble denne uttalelsen om våre biblioteker vedtatt:

Venstre ønsker å revidere bibliotekloven igjen, for å understreke bibliotekenes plass i samfunnet som folkeverksted og arena for «å lære ved å gjøre».
Bibliotekene har vært gjennom en revolusjon siden begynnelsen av 1900-tallet. Fra å ha bøkene bak skranken, til å ha bøkene framme på åpne hyller, tilgjengelig for alle. Bibliotekene har vært gjennom et digitalt skifte og blitt en møteplass. Alltid med lik tilgang på informasjon til alle. Et rom for det frie ord og tilgang på gratis kunnskap.

I 2014 ble bibliotekloven revidert, og bibliotekene skulle da også være uavhengige møteplasser for samtale og debatt. Kunnskap ble satt i sammenheng, på systematisk vis, gjennom arrangementer og aktiviteter.

Bibliotekene er mer besøkt enn noen gang, og meråpent, søndagsåpent og arrangementer har gjort bibliotekene til innbyggernes felles storstue. Folkeopplysning er viktig, og en stor del av demokratiet. Uorganiserte arenaer er viktig for å favne alle aldre, interesser og mennesketyper.

Flere og flere biblioteker har tatt steget videre til biblioteket som folkeverksted og som en arena for delingskultur. Deling av kunnskap og deling av materialer. På biblioteket i Helsinki kan du bruke 3D-printer, symaskin og annet som ikke alle har mulighet til å eie selv, men som en kan bytte på å bruke. Flere biblioteker i Norge er inne på samme spor.

Venstre er ambisiøse på vegne av bibliotekene, som alltid vil være i utvikling og gjenspeile samfunnet. Utviklingen burde formaliseres gjennom lovverk og følges opp med nasjonal, regional og lokal satsing.