E39 Astad – Bjerkeset med ny trasé utenom Batnfjord sentrum må prioriteres

Ragnhild Helseth, Foto: MRVenstre

-Jeg ble glad da jeg fikk nyss om at den såkalte Sykehusveien skulle prioriteres i ny NTP. Det var med overraskelse jeg registrerer at trase E39 mellom Bjerkeset og Hjelset er regjeringens prioritet, og at gjennomkjøring Batnfjorden; Astad – Bjerkeset, ikke er nevnt. Ragnhild Helseth uttaler dette etter at forslag til ny nasjonal transportplan ble lagt frem av regjeringen 19.mars.

-Jeg ble glad da jeg fikk nyss om at den såkalte Sykehusveien skulle prioriteres i ny NTP. Det var med overraskelse jeg registrerer at trase E39 mellom Bjerkeset og Hjelset er regjeringens prioritet, og at gjennomkjøring Batnfjorden; Astad – Bjerkeset, ikke er nevnt. Særlig overraskende var det siden leder av Transportkomiteen, Høyres Helge Orten, i et tidligere utspill sammen med Vetle Wang Soleim, argumenterte for ny veitrase Astad – Bjerkeset, og at gjennomgangstrafikk mellom Batnfjord sentrum ikke er fremtidsrettet.

-Venstre er for å styrke samarbeidet mellom regionene omkring Kristiansund og Molde. Ny sykehusstruktur med SNR Kristiansund og SNR Molde med nybygg på Hjelseth, krever sikker og effektiv transport både for pasienter, pårørende og for arbeidsreiser. Like viktig er samarbeidet Campus Kristiansund og Høgskolen i Molde, der både høyere utdanning og forskning er grunnlaget for vider utvikling for de to regionene sammen. Og så ikke minst, det som skjer i dag av kulturutveksling, og som bare vil vokse i fremtiden, nemlig samarbeid mellom kulturinstitusjonene i fylket, som mellom Teatret Vårt og Operaen i Kristiansund, samarbeid kulturskoler og mye mer.

-Det er positivt at stortingsrepresentant Helge Orten allerede i dag umiddelbart etter fremlegging av NTP melder via Tidens Krav at han er åpen for en omprioritering der strekningen Astad – Bjerkeset får prioritet foran strekningen Bjerkeset – Hjelset. Vi ser at sistnevnte strekning trenger utbedring. Strekningen har mange avkjørsler, utfarten og dermed parkering for turgåere på Fursetfjellet er stor, særlig i skisesongen. Strekningen må absolutt tas med videre i NTP, men vi må først finne erstatning for gjennomkjøring miljøgata på Batnfjordsøra som har betydelig redusert fartsgrenser.

-Til sist et hjertesukk til Formannskapet i Kristiansund som stemte ned et forslag om å støtte utbygging av parsellen E39 Astad – Bjerkeset. Vi håper at den politiske ledelsen i Kristiansund innser hvor uheldig det vedtaket var, og at de nå snur og kommer med et nytt vedtak om å støtte utbygging av Sykehusveien.

-Venstre har vært klar i sin prioritering hele tida, uttrykt gjennom fylkestinget. Denne perioden har vi ikke plass i Formannskapet, så jeg får håpe at mindretallet som ved forrige anledning stemte for å støtte at Astad – Bjerkeset, denne gangen får flertall i Formannskapet.

Ragnhild Helseth,
andrekandidat stortingslista Venstre
Møre og Romsdal

Leserbrev TK.no 21.03.21 RH

Astad-Bjerkeset