Barn og unge fortjener gode kulturopplevelser

Artikkelforfatterne er Kari-Lise Rørvik og Håvard Wannebo. De er medlem i henholdsvis Hovedutvalget for Oppvekst og kvalifisering og Hovedutvalget for Miljø, kultur og næring., Larvik Venstre

Det var grunn til å juble da den første barne- og ungdomskulturmeldingen ble lagt fram. Og for to lokalpolitikere fra Larvik Venstre så var det med barnlig stolthet og glede vi leste at det også sto om Kulturskolen i Larvik i stortingsmeldingen. Heia Endre og alle dere andre ved Kulturskolen som gjør en fantastisk jobb for barn og unge i Larvik!

“Larvik kulturskole har ei brei tilnærming i arbeidet sitt og har blant anna tilbod til barnehagane, i tillegg til sjukeheimane og dagsentera i kommunen, med besøk kvar veke av musikkterapeut eller pedagog. Viktige mål for desse kulturskoletilboda er å bidra til livskvalitet, deltaking og inkludering. Larvik har forankra dei nemnde tiltaka i ein kulturplan, som er politisk og administrativt vedteken.”

Barne- og ungdomskulturmeldingen er lagt fram av Venstres Abid Raja. Det er i kommunene at kunst- og kulturtilbudet eksisterer.

Det er på høy tid at barne- og ungdomskulturen blir tatt mer på alvor. Målet er å legge til rette for at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, får tilgang til kultur og muligheten til selv å delta, skape, lære og mestre.

For å få til det, må vi sikre at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, og at noen ser og setter pris på bakgrunnen, erfaringene og kunnskapen hver enkelt har med seg. Det betyr at de offentlige kulturkronene må brukes på riktigst mulig måte.

Som lokalpolitikere har vi store forventninger til hvordan barne- og ungdomskulturmeldingen blir videre håndtert. Det gjelder alt fra å løfte fram flere digitale medier og kunstuttrykk, ansette flere faglærere i praktisk-estetiske fag til å øke tilbudet og tilgjengeligheten til kunst og kultur. Betydningen av at barnehagen og grunnopplæringen for barn og unges møte med kunst og kultur skal ikke underkjennes. Det er i kommunene at kunst- og kulturtilbudet eksisterer. Kulturskolene skal være for alle, men må rekruttere bredere for å lykkes med det.

Barn og unge fortjener det aller beste!

Kari-Lise Rørvik, medlem i Hovedutvalg oppvekst og kvalifisering
Håvard Wannebo, medlem i Hovedutvalg miljø, kultur og næring