Nå kan den gamle svømmehallen bli «den nye svømmehallen»

Tønsberg Svømmehall
Tønsberg Svømmehall, Tønsberg Svømmehall

Drømmen om en ny, flott svømmehall i Tønsberg er nå lagt på is. I høst måtte man innse at økonomisk krise i både Tønsberg og Færder tilsa at at et prosjekt til en halv milliard kroner ikke lot seg gjennomføre. I februar ble anbudskonkurransen avlyst.

Styringsgruppa for ny svømmehall har nå satt i gang arbeidet med en tilstandsrapport for den nåværende svømmehallen, som er fra 1967. Den skal legges fram for politisk behandling i juni.

Magnus C. Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune, opplyser at de har bedt om en rapport der to muligheter skal undersøkes:

• Holde svømmehallen vedlike i 10-15 år, deretter renovere fullstendig.

• Renovere snarlig med tanke på et 30-årsperspektiv, det vil si for permanent bruk.

LES OGSÅ (+): Arkitektstudent Zdravko (25) vil bevare svømmehallen og får støtte av arkitektnestor: – Det er som et sakralt bygg

Litt for «pessimistisk»

– Arbeidet med ny svømmehall er lagt på is, men ikke formelt avsluttet. Det blir opp til politikerne når saken kommer til behandling, sier Martin.

Da det i 2016 ble besluttet å se på ny svømmehall, ble følgende vurdering lagt til grunn: «fra 2025 vil det være uforholdsmessig kostbart å sikre drift i anlegget videre».

LEGGES FRAM I JUNI: – Hva som skjer videre, er opp til politikerne, sier virksomhetsleder Magnus C. Martin Foto: Arkivfoto

Det kan se ut som om vurderingen som ble gjort den gang, var litt for «pessimistisk», sa Martin til Tønsbergs Blad i slutten av februar.

– Verden endrer seg, økonomien endrer seg. Det må vi navigere etter. Men selv om det nå kan se ut som muligheten for videre drift i dagens anlegg er noe mer løsbart, er ikke det mulig uten betydelig ressursinnsats utover nåværende driftsrammer, understreker han.

LES OGSÅ: Venstre har flere forslag til hva vi mener ikke burde kuttes

Liker gjenbruk

I september i fjor nevnte kommunestyremedlem Suzy Haugan (V) svømmehallen i et innlegg i debatten om budsjettkutt: «En investering vi burde se på med nye øyne er svømmehallen. Det er en stor og viktig investering. I den nye kulturmiljømeldingen konkluderer regjeringen med at gjenbruk av bygg har en langt større miljøgevinst enn å rive og bygge nytt. Har vi virkelig vurdert alle mulighetene våre i dette prosjektet?»

Stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken»

Kulturmiljømeldingen kom i april 2020 og understreket viktigheten av gjenbruk av bygningsmasse. Det står blant annet:

«Fortsatt bruk, innovativ ombruk og gjenbruk av eksisterende bygninger og materialer bidrar til å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Det er virkningsfulle tiltak som gir reduserte klimagassutslipp her og nå, og ikke bare en beregnet gevinst i framtiden.»

Hun synes derfor det er en god nyhet at den gamle svømmehallen nå skal utredes skikkelig:

– Det er veldig positivt med gjenbruk av bygninger. Det er et vakkert bygg, og jeg håper på en skikkelig renovering, gjerne i et interkommunalt samarbeid med Færder kommune, sier hun.

LES OGSÅ (+): Svømmehallen: – Det blir mange skuffa folk dersom vi ikke får til det prosjektet vi har planlagt

«Bare riv!»

Haugan medgir samtidig at drømmen om et stort og flott, nytt anlegg forsvinner, men håper man kan se på muligheten for å bygge på.

– Det er veldig fornuftig å få til en god rehabilitering der, men svømmehallen må ikke bli for liten, sier hun.

 

FORNØYD: Suzy Haugan (V) sitter i kommunestyret og i Utvalg for plan og bygg. Hun ser positivt på mulighetene for gjenbruk av svømmehallen. Foto: Privat

Hun understreker i likhet med Magnus Martin at verden har endret seg.

– Da dette først kom opp, var de fleste sånn: «Bare riv!» Men mye har skjedd. Nå må vi tenke mer på hva vi kan ta vare på. Se på det gamle rådhuset, nå Stasjonen. Sånn må vi gjøre det, sier hun.

– Mange skuffa folk

Per Martin Aamodt (Ap) er leder for Utvalg for plan og bygg og satt fram til desember 2019 i Styringsgruppa for den nye svømmehallen. Da diskusjonen om en mulig renovering av den gamle svømmehallen var oppe for ett års tid siden, var han klar på at han ønsket en debatt velkommen, men at han sterkt håpet at prosjektet på nabotomta skulle bli realisert.

– Det blir mange skuffa folk dersom vi ikke får til det prosjektet vi har planlagt, sa han da.

Nå forteller han at det begynte å bli noen mørke skygger for prosjektet allerede da han satt i Styringsgruppa i 2019.

– Det hadde vært så mange ulike tilnærminger: privat/offentlig, tomtevalg … Vi i Ap ønsket oss en større svømmehall på messeområdet. Med en svømmehall på tomta ved siden av den gamle, syntes vi det ble forholdsvis mye penger på et begrenset areal. Vi ante også uro i forbindelse med økonomien i de to kommunene, sier Aamodt.

– Er ganske sprengt

Han forteller at han nå er bekymret for de aktive gruppene som i dag bruker hallen: svømmerne og stuperne.

SKAL UTREDES: Per Martin Aamodt (Ap), leder av Utvalg for plan og bygg, ser fram til å få en rapport om svømmehallen på bordet. Foto: Arkivbilde

– Hallen er ganske sprengt slik det er. Nå må vi tenke på hvordan vi kan holde liv i den, teknisk og bygningsmessig, slik at vi ikke setter noen av brukerne i fare. Så får vi ta et hvileskjær og forholde oss til Handlingsrom 2024 (kommunens prosjekt med konkrete omstilling- og innsparingsforslag, journ. anm.), sier han.

Aamodt er glad for at det nå jobbes med en rapport om den gamle svømmehallens tilstand.

– Det blir veldig interessant å få et regnestykke på bordet. Bygningen er kjempefin, og den står seg arkitektonisk. Så får man se hvilke muligheter man har.

Mulig å erverve arealer

– Suzy Haugan har nevnt muligheten for et påbygg?

– Det går an å erverve arealer i tilknytning til hallen, for eksempel kan man tenke seg et rent stupebasseng, sier han.

– Hva med å tenke samarbeid offentlig/privat med tanke på en ny hall?

– Det vi eventuelt bli en annen prosess. Nå må vi få orden på økonomien først, og vi må få den nåværende svømmehallens tekniske og bygningsmessige befatning på bordet, sier han.

Tønsberg Svømmehall

  • Åpnet i november 1967
  • Tegnet av arkitektene Helge Abrahamsen, Hans Grinde og Rene Philipp
  • Tilbygg i 1978
  • Ligger i Wilhelm Wilhelmsens vei 1