#VenstreLM: Mette Vabø sitt innlegg i generell politisk debatt

Mette Vabø, Joachim Steinbru

Kommunestyremedlem Mette Vabø fra Stavanger, talte om lavterskeltilbud for voldsutsatte under generell politisk debatt på Venstre sitt digitale landsmøte i dag. Les innlegg hannes her:

I august 2019 satt jeg på legevakten med telefonnummeret til krisesenteret i hånden og lurte på hvordan JEG kunne havne i en slik situasjon.

Jeg er glad for at jeg fikk hjelp av krisesenteret, politiet og alternativ til vold. Jeg er også glad for at all den hjelpen jeg fikk var gratis.

Kommunene har krisesenter som lovpålagt oppgave. Krisesentrene skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for voldsutsatte som trenger hjelp. Hva er et lavterskeltilbud? Er det noe man skal betale for? Jeg mener nei. Likevel er det flere kommuner som tar betalt for opphold på krisesenter. Faktisk er det tilfeller hvor mor med barn må betale opptil 10.000 kroner for en måned på krisesenter.

Blir du sendt på krisesenter i en situasjon der ditt eget liv og helse står i fare skal du ikke måtte betale for oppholdet. Da er ikke tilbudet lenger lavterskel og da har ikke alle rå til å benytte seg av det.

Mette Vabø

Derfor, kjære landsmøte, vil jeg råde dere alle til å sjekke deres kommuner. Må man betale på krisesenteret? Dette kan ikke vi i Venstre være kjent med. Vi må arbeide for at krisesentertilbudet blir gratis i ALLE kommuner. Man skal ikke måtte bli hos en voldelig partner av økonomiske årsaker.

Også voldsutsatte må ha frihet og muligheter på lik linje med oss andre.

Takk.