Ja til lavere formueskatt!

Foto: Privat

Bærum Venstre takker Iselin Nybø for innsatsen hun har gjort for næringslivet i Bærum det siste året

Hulda Tronstad, stortingskandidat for Venstre i Viken
Venstre har en lang tradisjon for å være et næringsparti, og det er ingen motsetning mellom å ha god næringspolitikk og ha en sosial polikkk. Industribygger, Venstre-mann og statsminister Gunnar Knudsen sikret hjemfallsretten OG innførte samtidig sosiale reformer som står seg i dag. Venstre i regjering har bygd på denne tradisjonen og styrket næringslivet OG jobbet for sosiale reformer.

Vi må ikke bruke fordelingspolitikk som argument for en politikk som skal legge til rette for at vi skal skape arbeidsplasser. Kapitalen vår må brukes riktig.

Et eksempel på dette er Torghatten som eier mange busser og ferger over hele Norge. Torghatten eier også bussen som går forbi huset mitt i Bærum. I fjor var Torghatten eid av meg og mange andre nordmenn. I dag er Torghatten solgt til et svensk selskap. Vi som eide Torghatten i fjor betalte formuesskatt .
Svenskene som eier Torghatten i år, de betaler ikke en krone. Dagens formuesskatt er en forskjellsbehandling av eiere av selskaper i Norge.

Hva gjør vi når vi tjener penger på aksjer? Det lureste – rent skattemessig – er å investere i eiendom. Resultatet er at boligprisene drives oppover. Og penger i passiv eiendom er dårlig nytt for Norge. Vi trenger risikovillig kapital som skal skape de nye, grønne arbeidsplassene vi skal leve av i framtida.

Næringslivet trenger politikere som skjønner at rammevilkår, skatt og avgifter skal brukes for å oppnå det vi ønsker. Det skjønner vi i Venstre. Vi ønsker jo at flere skal skape arbeidsplasser og jeg mener det er en verdi at norsk næringsliv også har norske eiere.

Men mener vi det er greit at svensker, kinesere eller amerikanere eier en stadig større del av norske selskaper, så øker vi formuesskatten.

Men hvis vi vil ha en skattlegging som fører til at færre kjøper bolig nummer to tre og fire, og flere norske selskaper ser dagens lys og skaper arbeidsplasser, så går vi inn for en ytterligere nedtrapping av formuesskatten.

Deretter: Skal vi la oss inspirere til å skape enda bedre rammevilkår for morgendagens grønne næringsliv. Som gjør vi lykkes med innovasjonsprosjekter som avfallsfrie byggeplasser, delingsplattformer for elektriske fritidsbåter og masse annet spinnoff-arbeidsplasser knyttet til elektrifisering godt hjulpet av Grønn-plattform-midlene fra Iselin Nybø.

En god næringspolitikk for framtida som er i beste Gunnar Knudsen og Iselin Nybø tradisjon.
Heia alle de nye arbeidsplassene som vi kommer til å skape!