At vi velger å ta barnetrygda fra de alt svakeste stilte ungene er usosialt og uverdig. Dette kan vi rette opp sjøl og trenger ikke å vente på staten, sier Jennie Johnsen til TA

Jennie Johnsen, TA

Hun, som er kjent fra partiet Venstre, har engasjert seg kraftig i debatten om barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp. Blant annet har hun laget en underskriftskampanje via Underskrift.no. Den er rettet mot bystyrerepresentantene i Skien kommune med overskriften: «La barn av sosialklienter beholde barnetrygden»».

– Det nærmer seg 200 underskrifter, men jo flere desto bedre, sier Jennie Johnsen.

Koster å ekskludere

Hun er tydelig på det ikke er budsjettbesparelser å ekskludere noen fra en ordning hvor hele det demokratiske poenget var at det skulle gjelde alle.

– De negative ringvirkningene av at mennesker blir ekskludert derimot, det koster både individet og storsamfunnet, uttaler hun.

– Verdighet og tillit gir tilhørighet. Hva vi gir hverandre er også hva vi får tilbake fra hverandre.

I oppropet til politikerne heter det «at barn som vokser opp i de vanskeligste og svakeste familieøkonomiene i Skien ikke telles og regnes av kommunen som like viktige og verdifulle som barn av heldigere arbeidsfolk, eller barn av enda heldigere arvemillionærer for den saks skyld».

Den direkte oppfordringen er formulert slik:

«Politikerne i Skien oppfordres på det sterkeste til å ikke gjemme seg bak praktiske økonomiske hensyn og ta et oppgjør med hva denne ekskluderingen av barn som vokser opp i familieøkonomisk fattigdom faktisk resulterer i av ekstra lidelse for de mest sårbare innbyggerne sine.»

Andre kommuner

Dessuten er det et poeng for Johnsen og de som har underskrevet at det å bli behandlet mindreverdig gjør «mennesker litt mindre enn de alt her. Sånn vil vi ikke ha det».

I Skien kommune har politikerne hatt saken på bordet og så langt er ønsket at det legges fram en gjennomsnittsberegning som går på offentlige tilskudd til de familier som mottar sosialhjelp.

Kommunedirektøren/rådmannens utgangspunkt er på sin side at dagens situasjon videreføres, det vil si at barnetrygden ses som inntekt når økonomisk sosialhjelp beregnes.

Ifølge Fagbladet er det kun disse kommunene i Telemark som lar barna får barnetrygda uavkorta: Kragerø, Hjartdal, Notodden, Vinje og Tinn.

– Hva mener forresten partiet ditt, Venstre?

– Partiet er på plass i denne saken og deler mitt syn, avrunder Johnsen.