Strand skal heise regnbueflagget

Foto: Liv Aarberg

I kommunestyret denne uken vedtok et bredt politisk flertall å heise regnbueflagget under Stavanger på Skeivå til høsten, samt å invitere Rosa Kompetanse til å kurse de ansatte i ungdomsskolene i kjønns -og seksualitetsmangfold.

Det var SV som hadde foreslått dette i en interpellasjon til kommunestyret. Venstres kommunestyrerepresentant startet sitt innlegg med å takke SV for initiativet og Høyres ordfører Irene Heng Lauvsnes for sitt positive svar i starten av debatten.

Det er viktig for Venstre at alle mennesker har rett til å velge hvordan de vil leve sine liv. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker deres rettigheter uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. Venstre ønsker seg et samfunn hvor alle mennesker opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme over eget liv og kropp uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og kjønnsidentitet og uansett hvor en bor. – Spesielt siden vi befinner oss i bibelbeltet synes jeg at vi bør heise regnbueflagget utenfor rådhuset, sa Nyman-Apelset i debatten.

Erik Nyman-Apelset på Stavanger på Skeivå 2018.

Regnbueflagget synboliserer mangfold, åpenhet og toleranse. – Jeg synes det er veldig bra at regjeringspartiene og et bredt flertall på Stortinget har liberalisert flaggloven og gitt oss lokalpolitikere anledning til å ta avgjørelsen om hvilke flagg vi vil flagge med ved rådhuset vårt, avsluttet Nyman-Apelset med.