Venstre fikk gjennomslag for differensierte åpningstider i barnehagene

Enda flere barn får nå rett til gratis kjernetid i barnehagen. , Foto: Venstre

Denne uken vedtok kommunestyret å redusere åpningstidene i barnehagene noe. Bakgrunnen for vedtaket var at Strand kommune har hatt utvida åpningstider, og lenger oppholdstid for barn enn andre kommuner, da vi har vært en pendlerkommune hvor mange foresatte var avhengige av ferje til og fra jobb.

Strand kommune har siden 80-tallet tilbydd brukerne av kommunale- og ikke-kommunale barnehager en åpningstid på over 10 timer pr dag opptil 52,5 timer pr uke. Gjennomsnittlig åpningstid for barnehager i Norge er 9,5 timer pr dag 47,5 timer pr uke. I forskrift til beregning av tilskudd for private barnehager defineres full åpningstid som 41 timer eller mer pr uke. Til tross for våre lange åpningstider har foresatte hatt samme foreldrebetaling som foresatte ellers i landet.

Kommunestyret vedtok å redusere åpningstidene til 9,5 timer. Venstre har vært ening i denne endringen. Men vi har fanget opp at ikke alle familier har de samme behovene når det gjelder hvilke 9,5 timene barnehagene skal ha åpent.

– Ulike familier har ulike behov, mener Erik Nyman-Apelset. Derfor foreslo han at kommunen skal oppfordre de ulike barnehagene til å ha ulike åpningstider slik at foreldre kan finne en barnehage som passer til sitt behov.

– 9,5 timer vil for de aller fleste være tilstrekkelig men noen starter og slutter tidlig på jobb mens andre starter litt senere. Vi har 10 barnehager i kommune vår. Hvis vi oppfordrer til ulike åpningstider håper vi at alle familier kan finne en barnehage som passer til deres behov, avslutter Nyman-Apelset.