Guri Melby til Kragerø torsdag 8.juli

Guri Melby
Venstre-leder Guri Melby presenterte Venstres 12 valgløfter på en pressekonferanse torsdag 24. juni., Foto: Arild Danielsen

Guri Melby, leder i Venstre og kunnskaps- og inkluderingsminister, kommer til Kragerø torsdag 8. juli.

På veien ned fra E18 stopper hun hos Kragerø Akademiet i Sannidal v/stiftelsens grunnlegger Arve Mastereid og Ove Jensen. Her får hun innføring i filosofien bak og høre om hvordan de konkret jobber for å hjelpe mennesker med ulike utfordringer til å få en bedre hverdag. Det handler om inkludering i samfunnet enten det er skole eller arbeidsliv, og siden Guri er inkluderingsminister tenker vi dette vil passe bra. Hun vil også få møte noen som har fått hjelp og kan fortelle hva de konkret har oppnådd. Kragerø ungdomsråd v/leder Jonas Nilsen, står klar på Jernbanetorget for å gå i dialog med kunnskaps- og inkluderingsministeren. Dialogen blir rundt oppvekst og utdanning i Kragerø spesielt- og om inkludering. Hvordan er det i Kragerø sett fra ungdommen sjøl? Venstre har alltid vært et skoleparti. Vi mener at utdanning er veien til selvstendighet og frihet for den enkelte Til Stortingsvalget 2021 lover Venstre å jobbe for at elever skal ha rett til kvalifiserte lærere og at flere fullfører videregående skole. Den såkalt fullførings reformen, som Venstre står bak. Andre aktuelle tema kan være fraværsgrensa i videregående skole, fagkrav mm. Kanskje vil de spørre venstrelederen om rusreformen også?

Guri uttaler at valget til høsten er et klimavalg. Venstre er det eneste liberale klimapartiet! Vi tror mer på gulrot enn på pisk, og sier det skal lønne seg å velge klimavennlig. Elbil- politikken viser dette. I 2019 hadde vi Klimademonstrasjoner blant unge rundt om i verden og i Norge, så også her i Kragerø. Ungdom gikk ut i gatene i protest for å vise at de bekymrer seg for klimautfordringer og fremtiden sin. Kan godt tenkes at ungdomsrådet vil ta opp temaet. Svarer dagens utdanning på de utfordringer som miljø, klima og natur krever av oss? Kragerø Venstre er glad for at Ungdomsrådet sa ja til å stille opp og vi håper mange har lyst til å høre kunnskaps- og inkluderingsminister Guri Melby i dialog med ungdom fra Kragerø på Jernbanetorget torsdag 8. juli.

Kragerø 30.juni

Solfrid Rui Slettebakken

Kragerø Venstre

leder