Elevenes valgfrihet det viktigste

Foto: Celina Christoffersen

For Venstre er elevene viktige. Og vi tror at sekstenåring på Østerås kan få lov til å velge å gå på en skole i Sandvika eller på Rud.

Hulda Tronstad, stortingskandidat for Venstre i Viken

Venstre har innført fritt skolevalg i hele Norge. Fordi vi mener at en elev både skal ha valgfrihet OG en mulighet til å velge en annen skole enn nærskolen når hen skal gå i videregående. Venstre fikk gjennomslag for et friere skolevalg i regjeringserklæringen fra Granavolden. Og nå har vi gjennomført dette.

Det er mange grunner til at det ikke alltid er viktigst å gå på den nærmeste skolen. Det er selvfølgelig også grunner til å gå på en skole i nærheten. I dag har Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken delt Bærum kommune i to når det gjelder inntak til videregående. Det betyr faktisk at ungdom på Østerås ikke kan søke på videregående skole i Sandvika. Det er særlig studiespesialiserende linje dette gjelder.

Dette mener Venstre blir feil. Å velge bort et miljø eller velge seg til et annet miljø, kan ha stor betydning for en 16-åring.

Fritt skolevalg handler også om ideologi. At kunnskapsminister Guri Melby har laget nye regler handler om at Venstre mener at elevene skal ha større mulighet til å velge. Og fylkeskommunene er nødt til å følge opp; enten å ha fritt skolevalg i hele fylket, eller fritt skolevalg innenfor et geografisk område. Dette betyr at Viken etter alt å dømme må gjøre Bærum, eller Asker og Bærum, til et felles inntaksområde. Noe annet er jo helt unaturlig. Lokale behov vil jo også fremdeles gjelde, og vil bidra til at det er mulig å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Men de aller fleste har forstått at å dele Bærum for å sikre en desentralisert skolestruktur i resten av Viken – det blir lettere uforståelig.

Det er viktig å lytte til elevene – og det er viktig å gjøre det mulig for den enkelte skole å lage tilbud som gjør at elevene kunne tenke seg å søke til skolen. Jeg har tro på at ungdom skal bli hørt og at de skal ha en valgmulighet som er reell. Derfor er et friere skolevalg viktig.