Kronikk: Klimakrise og naturkrise – hva kan vi gjøre for å bidra?

Stadig mer co2 i atmosfæren fører til klimaforandringer i hele verden. Det ødelegger næringsgrunnlaget, matproduksjonen og hjem til stadig flere mennesker. Mange av de ender som klimaflyktninger.

Her i Norge er vi heller ikke trygge. Skogbranner, flom, ras for å nevne noen naturkatastrofer vi har opplevd de siste årene. Matproduksjonen er utrygg på grunn av tørke det ene året, og for våte jorder det andre. Med Venstre i regjering går klimagassutslippene stadig nedover, men det må fortsette og stadig forsterkes.
Som kommunestyrerepresentant spør jeg meg hva vi lokalt kan og bør gjør for å bidra.

En måte å bidra på er å gå over fra fossilt drivstoff til elektrisitet i bilparken vår. Åsnes kommune har i overkant av 50 biler, og kun 10 % er elektriske. Videre bør vi anlegge solceller på alle sørvendte, kommunale tak. Da kan vi bidra til produksjon av fornybar energi som vi bruker på bilene våre. I tillegg bør bilparken vår gjøres tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen, sånn at når kommunens ansatte ikke benytter dem kan de leies og benyttes av andre. Istedet for at en familie har en bil til hvert førerkort kan man klare seg med en bil selv, og benytte kommunens bil ved andre behov. Kanskje har man da kun behov for en liten bil selv, dersom man har adgang til en større bil i tillegg.

I tillegg til klimakrisen lever vi også i en naturkrise. Tap av biologisk mangfold er svært bekymringsfult, og truer vår levemåte på lik linje med klimaforandringene.Stadige utbygninger i vår sårbare natur gjør at flora og fauna får mindre plass å boltre seg på, noe som igjen truer vår matproduksjon fordi blant annet polinerende insekter får vanskeligere arbeidsforhold. Kommunene er ansvarlige planmyndigheter og bør ta vare på de mest sårbare områdene, og ikke bygge ned for eksempel våtmarksområder og jordbruksarealer. Kommunen har også store områder med kortklipte gressplener delvis bør kunne gjøres om til blomsterenger som slås et par ganger i sesongen.

Vi må alle ta vår del av ansvaret for situasjonen jordkloden vår befinner seg i. Dersom alle gjør litt vil vi imidlertid klare å rette opp skadene vi har påført, og sikre en trygg framtid for våre barn og barnebarn. Hvilke nye tiltakt vil du gjøre i din hverdag?

Kristian Botten Pedersen (Venstre)
Kommunestyrerepresentant i Åsnes
3.kandidat stortingslista i Hedmark