Klima – og Miljøvernminister besøkte Lista Fuglestasjon

Sveinung Rotevatn og leder av Lista Fuglestasjon Aida Lopez
Sveinung Rotevatn og leder av Lista Fuglestasjon Aida Lopez. Lokallagsleder Anita Vestøl i bakgrunnen, Foto: Beate Johnsen
Leder av Fuglestasjonen presenterer utfordringene de står overfor. Ministeren lyttet konsentrert

Leder av Fuglestasjonen presenterer utfordringene de står overfor. Ministeren lyttet konsentrert

En engasjert Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn var på besøk hos Lista Fuglestasjon . Fuglestasjonen har i 31 år samlet inn systematiske data på nordgående og sørgående fugletrekk. De trenger stabil finansiering for å kunne fortsette dette langsiktige arbeidet. Et arbeid som også gir innsikt i klima og miljøendringer. Fylkestingpolitiker Beate Johnsen fra Agder venstre og Farsund Venstre har i lengre tid jobbet for å styrke Fuglestasjonen økonomisk.

Leder av fuglestasjonen Aida Lopez, generalsekretær i NOF Kjetil Solbakken og leder av Besøkssenter våtmark Lista Pål Hals ga god informasjon. Vår dyktige førstekandidat Ingvild Wetrhus Thorsvik var på plass. Ministeren fikk slippe løs en vendehals som snart drar til Afrika på vinterferie.

Førstekandidat foran årets Stortingsvalg Ingvild Thorsvik fikk også studere Vendehalsen. (Lokallagsleder i Farsund Venstre, Anita Vestøl i bakgrunnen)

Førstekandidat foran årets Stortingsvalg Ingvild Thorsvik fikk også studere Vendehalsen. (Lokallagsleder i Farsund Venstre, Anita Vestøl i bakgrunnen)

Sveinung slipper løs en Vendehals

Sveinung slipper løs en Vendehals som Fuglestasjonen hadde fanget og ringmerket samme morgen.