Trygghet for deg og dine

Unsplash.com
Folk har rett til å oppleve trygghet for seg og sine, men det gjør ikke folk i Alta med dagens sykehusstruktur.

Det er ikke et likeverdig helsetilbud slik vi har det idag. Dagens struktur er gått ut på dato, og vi krever at Helse Nord og Finnmarkssykehuset bygger ut Klinikk Alta til et sykehus med bla. fødeavdeling, akuttilbud, flere sengeposter og flere spesialister.
Det må bli slutt på ambulansebytte for pasienter på Skaidi, og pasienter som skal hjem fra sykehus, må garanteres raskeste reise hjem. Ambulansetjenesten må styrkes, slik at pasienter over hele fylket får bedre beredskap når de må raskt til sykehus.
Rusavhengige må få hjelp ikke straff. Det må bli slutt på at vi behandler rusavhengige som annenrangs borgere.