Mer europeisk samarbeid, ikke mindre

Iselin Nybø er næringsminister for Venstre, Foto: Oda Scheel

Venstre sier ja til EU, men dersom vi får et regjeringsskifte står EØS-avtalen på spill. Det kan ramme norske arbeidsplasser hardt.

Hulda Tronstad, stortingskandidat for Venstre i Viken

EU er Norges viktigste handelspartner og rundt 90 prosent av eksporten fra norske bedrifter går til europeiske land. Gjennom EØS-avtalen garanteres Norge 300 milliarder kroner i eksport til EU hvert år. Trekker vi oss fra avtalen risikerer vi å miste viktige lokale hjørnesteinsbedrifter og distriktsarbeidsplasser landet over.

– Venstre kan ikke godta at opposisjonspartiene vil risikere norske arbeidsplasser. Ved et regjeringsskifte kan Senterpartiet, men også SV og Rødt, sette EØS-avtalen i spill, sier næringsminister Iselin Nybø.

Venstre tror på mer samarbeid, ikke mindre, og de globale utfordringene må løses på tvers av landegrenser og med økt samarbeid.

– For å lykkes med den grønne omstillingen samarbeider myndigheter, privat sektor og sivilsamfunn verden over, understreker Nybø. Hun forteller at siden 2014 har norske forskere og næringsliv fått over 15 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

–Suksessen til norsk næringsliv avhenger av innovasjon, gode eksportmuligheter og av at det er enkelt å utveksle arbeidskraft, forteller Nybø.

–Støtten til EØS i Norge er stadig økende, men det må også speiles i valget, slik at det ikke skapes usikkerhet om avtalen, påpeker Nybø.


Hva vil Venstre

  • Beholde EØS-avtalen.
  • Delta aktivt i EU/EØS-programmer.
  • Gå inn for EU-medlemskap på sikt der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk.