Folk flest skal kjøre elbil

Abid Raja sammen med Solveig Schytz, som er 2. kandidat i Akershus, Foto: Akershus Venstre

Vi gir oss ikke før hele den norske bilparken er utslippsfri, sier Abid Raja. Venstre har som eneste parti vært tydelige på at elbilfordelene bør bestå til 2025.

Hulda Tronstad, stortingskandidat for Venstre i Viken

Den norske elbilpolitikken er en suksess – og Venstre vil at suksessen skal fortsette. For selv om nybilsalget mange steder nå er over 50 prosent elbiler, så må utskiftingen gå fortere.

– Utslippene fra bilparken går ned, men fremdeles er under 15 prosent av bilparken elektrisk, sier Raja. Han forsikrer at Venstre fortsatt skal kjempe for å få flere til å velge elbil, fordi en fossilbil som kjøpes i dag, vil være å veiene i 15 år framover.

– Venstre ønsker at utslippene fra bilene skal ned, og da er det viktig at alt nybilsalg er nullutslippsbiler, både de små og de store. Nå ønsker både AP, Sp og SV å redusere fordelene slik at bare de mindre elbilene blir fritatt for moms.

Tro på elbiler

Venstre har hele tiden trodd på elektriske biler. Da Norge produserte de første elbilene på 90-tallet, applauderte vi. Da vi kom inn i regjering i 2001 innførte samferdselsminister Torild Skogsholm gode elbilfordeler. Siden har partiet vært klippefast i troen på at vi må ha gode fordeler for å få folk til å velge elbil.
– Det er de store diesel -og bensinbilene med lang rekkevidde som også forurenser mest. Derfor må de ha like store fordeler som de mindre elbilene, sier Raja.

 

Mer elektrisk transport

Hele transportbransjen må bli utslippsfri, og Venstre tok initiativet til grønt skipsfartsprogram som har satt farten på utviklingen av lav- og nullutslippsteknologi.

– Det er mulig å løse klimakrisen gjennom teknologisk utvikling, sier Abid Raja. Han viser til at det offentlige MÅ ta styringen for å sette i gang prosesser. Virkemiddelapparatet må inneholde både reguleringer, skattepolitikk og økonomiske incentiver.

– Vi ønsker å inspirere næringslivet til innovasjon og konkurranse for å tilby nye løsninger som er billigere og bedre, sier han og viser til ulike forsknings- og utviklingsprogram som er initiert blant annet av Venstre.
Nå erstattes stadig flere dieselferger og hurtigbåter med drivlinjer som enten er elektrisk eller med biogass og stadig flere nullutslippsalternativer kommer til.

 

Hvem hadde trodd:

  • for 30 år siden at solenergi ville være billigere enn kullkraft i mange land?
  • for 30 år siden vindkraft ville være på vei til å konkurrere ut gasskraft?
  • for 10 år siden at 90% av nybilsalget i Asker og Bærum skulle være elektriske biler?
  • for 5 år siden at elektriske busser ville være billigst for Ruter?
  • for 8 år siden at elektriske sykler skulle få flere folk ut på sykkelsetet i kuperte Norge?
  • for 3 år siden at kortdistansefly med batterier skal være på vingene fra 2025?
  • for 1 år siden at de store containerskipene om ti år kan drives av grønn ammoniakk produsert av fornybar energi?
  • for 1 år siden at Boeing og Airbus utvikler langdistansefly drevet på grønn hydrogen innen 2035?