10 gode grunner til å stemme Venstre

Iselin Nybø
Rogaland Venstres stortingskandidat og næringsminister Iselin Nybø (V)., Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Er du enda i tvil om vår førstekandidat Iselin Nybø bør være din stemme inn på Stortinget? Les 10 gode grunner til å stemme Venstre!

Les også: Venstres politikk på 1-2-3

1. Vi skal kutte klimagassutslipp
Klima- og miljøutfordringer kjenner ingen landegrenser, og de må løses i fellesskap. De norske klimagassutslippene har gått ned med Venstre i regjering, og vi skal fortsette å bidra til kutt, både nasjonalt og globalt. Det må derfor også bli enklere og mer lønnsomt for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg.

2. Vi tar vare på naturen.
Naturen er vårt eksistensgrunnlag, i tillegg til å være en kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Vi må ta vare på naturen, både for oss og for de som kommer etter oss. Venstre vil at Norge skal ha en nullvisjon for tap av naturmangfold, verne minst 30 prosent av all norsk natur og ta vare på det biologiske mangfoldet. Naturen skal alltid ta hensyn til i nye utbygginger.

3. Rett til barnehageplass rett etter permisjon.
Barnehagen er en viktig plass for lek, læring og utvikling. Mange foreldre sliter i dag med å få kabalen opp med kun ett årlig barnehageopptak. Venstre vil ha fleksibelt barnehageopptak, slik at barn kan starte i barnehagen etter endt permisjonstid.

4. Vi skal redusere skatt på verdiskaping
Venstre heier på de små og store jobbskaperne. Vi vil at flere skal våge å satse, og sikre at flere gode idéer får vokse seg store. Derfor vil Venstre ha en grønnere og smartere skattepolitikk som belønner grønne og verdiskapende valg og fordeler på en mer rettferdig måte. Det må bli mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser enn i eiendom.

5. En god skole for alle
Vi vil satse videre på lærerne. Allerede har vi gjennomført et løft for videreutdanning de siste årene, men vi ønsker enda flere elever skal få kvalifiserte lærere. Lærerne skal også ha mer tid til undervisning, vurdering og forberedelser. Samtidig skal vi fortsette å satse på flere helsesykepleiere i skolen.

6. Enklere å skape arbeidsplasser.
Hverdagen for privat næringsliv må bli enklere hva angår rapportering inn til offentlige myndigheter. Det må bli enda enklere å forholde seg til rapporteringer digitalt hos kommunene. Vi vil også redusere antall skattefradrag og erstatte det med et minstefradrag. Det vil gjøre skatteinnbetalingene og hverdagen enklere for mange.

7. Videre vern og grønn omstilling fra oljeindustrien
Vi ønsker Norge skal være en pådriver for vern av arktiske områder for petroleumsaktivitet, og vi har allerede vernet Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet. Vi må rigge oss for mindre bruk av olje for fremtiden og slutte å lete etter mer olje. Teknologien og kompetansen i oljeindustrien vil være viktig for å gjennomføre det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser. Vi må derfor legge tilrette for økt omstilling.

8. Gjennomføre rusreformen.
Vi tror på at rusreformen, en reform som går fra å straffe rusavhengige til i større grad gi dem hjelp, fremdeles riktig vei å gå. Rusreformen ble nedstemt i vår. Venstre vil ha rusreformen til behandling igjen. Rusavhengige skal også få bedre oppfølging etter avrusning.

9. Mer europeisk samarbeid – ikke mindre
Vi ønsker oss mer europeisk samarbeid. Vi vil derfor styrke Europarådet og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Vi tror på at vi oppnår mest i samarbeid med andre. På sikt ønsker også Venstre at Norge skal bli medlem i EU, for å få mer reell påvirkning i EUs lovgivning og for å sammen stå utfordringer vi vil møte i fremtiden.

10. Styrke kultur, idrett og frivillighet.
Kultur-, idrett- og fritidstilbud styrker alt fra ytringsfriheten, folkehelsen og tilhørigheten vi har til hverandre. Vi vil fortsette å legge til rette for gode arena for kultur og idrett, og det må være enklere å drive med frivillig arbeid.

Les også: Mange gode grunner til å stemme Venstre

Les også: Venstre sine gjennomslag i regjering

Stem Venstre ved stortingsvalget 13. september!