1 mill. kroner til Geitbåtmuseet

Geitbåtmuseet, avd. ved Nordmøre museum, Foto: Ragnhild Helseth

Kulturdepartementet har onsdag sluppet gode nyheter der det foreslås midler fra regjeringen til neste års statsbudsjett som gjelder oppføling av museumsmeldingen. Kystkultur er et prioritert område. Geitbåtmuseet som er avdeling under Nordmøre museum, tildeles 1,0 mill. kroner. Pressemelding ble sendt ut fra regjeringspartiene Venstre, KrF og Høyre i Møre og Romsdal onsdag.

 

-For oss som er kandidater hjemmehørende på Nordmøre er det svært gledelig at det nå settes av midler til Geitbåtmuseet, sier de tre listekandidatene med Ragnhild Helseth (V), Victoria Smenes (KrF) og Vetle Wang Soleim (H).

 

-Etter at museet i Valsøyfjord tidligere fikk ferdigstilt sitt magasin med rehabilitering av Tresliperiet på Enge, har det vært nødvendig å bli tilført driftsmidler. Det er gjort kjent overfor Kulturdepartementet, og nå kommer 1 million kroner, sier Ragnhild Helseth, som er Venstre sin andrekandidat.

 

Det er totalt satt av 6 mill. kroner til kystkultur som fordeles slik med totalt 6 mill. kroner til løft for kystkultur: Vest-Agder-museet (3 mill. kroner til leie og drift av nytt magasin), Nordmøre museum (1 mill. kroner til Geitbåtmuseet), Haugalandmuseet (1 mill. kroner) og Sunnhordland museum (1 mill. kroner).

 

Regjeringen la våren 2021 fram en ny museumsmelding Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid. Meldingen løfter fram museene som relevante samfunnsinstitusjoner, som bidrar til å sikre infrastrukturen for demokrati og frie ytringer.

 

 

Regjeringen er opptatt av å følge opp museumsmeldingen. Regjeringen har i meldingen pekt ut særskilte museumssatsinger i årene som kommer. På denne bakgrunn foreslår regjeringen i budsjettet for 2022 økte drifts- og investeringsmidler knyttet til løft for kystkultur, kunst i nord, museumsforskning, bygningsvern og aktiv samhandling. I alt foreslår regjeringen 18 mill. kroner i økt driftstilskudd, samt 30 mill. kroner i investeringsmidler til en rekke museumstiltak i budsjettet for 2022.

Regjeringspartiene representert ved Vetla Wang Soleim (H), Ragnhild Helseth (V) og Victoria Smenes (KrF), Møre g Romsdal