Campus Kristiansund reguleringsplan

Møte om Campus Kristiansund med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Fv. Kjell Johan Vatne, Pål Farstad, Iselin Nybø, Ragnhild Helseth og Roland Mauseth, "Foto: Kristiansund Venstre"

Realisering av Campus Kristiansund med høgskoletilbud, fagskole, et aktivt innovasjonsmiljø og aktivt næringsliv, har vært en av hovedsakene for Venstre både i Kristiansund, for fylkestingsgruppa og med støtte fra regjeringa Venstre var en del av. Våre egen Pål Farstad har stått sentralt sammen med andre Venstrepoltikere, ikke minst Iselin Nybø. Torsdag 7.oktober var det sluttbehandling av reguleringsplan for CK som ble enstemmig vedtatt i bystyret.

Her er innlegget som gruppeleder Ragnhild Helseth holdt under behandling av saken:

Sak 68/21 Detaljregulering Devoldholmen. Sluttbehandling

Ordfører

Campus Kristiansund er et steg nærmere realisering med reguleringsplana som vi sluttbehandler i dag
Men også virksomheter som skal inn i byggene er under løpende utvikling, slik som på Campus F13.

Campus Kristiansund med permanent høgskoleutdanning realiseres, det gikk Venstre til valg på i 2019.

Det er en stor og komplisert sak vi behandler som er krevende å sette seg inn i om en ikke har fulgt prosessen hele veien. Den startet opp allerede da kommunen i 2015 utarbeidet planprogram for å legge til rette for sentrumsformål på Devoldholmen. Et spennende bytuviklingsprosjekt som Venstre har engasjert seg i helt fra starten.

Så ble Devoldholmen i januar 2018 valgt som tomt for Campus Kristiansund. Et godt valg som vi nå begynner å ane konturene av.

Sykkel
Et spørsmål har jeg til rådmann som gjelder forholdene for syklister langs Fosnagate i området krysset Astrups gate retning Vågekaia.

Over flere år har Venstre etterlyst en sykkeltrase her som gir trygge forhold både for den på sykkel og til fots. Svar vi har fått har vært at dette blir avklart med reguleringsplana for Campus.

Ved gjennomlesing nå ser vi at sykkel er gitt oppmerksomhet, men er litt usikker på hva som konkluderes. Det står at løsninger som er skissert ikke er juridisk bindende. Kan rådmann avklare nærmere hva dette har av konsekvenser?

Pål Farstad sin innsats for Campus Kristiansund

Så tillater jeg meg litt skryt av Venstre sin rolle for grunnlaget for at Campus Kristiansund nå skal bygges.

Bakgrunnen for studietilbudet som ligger til grunn for Campus, vil jeg her fra talerstolen hevde, at Pål Farstad skal tillegges en stor del av æren for.

Pål var stortingsrepresentant for Venstre da han i 2014 fikk på plass en avgjørende bevilgning på 3 mill. kroner til Høgskolesenteret, direkte bevilget til Kristiansund.

Dette ble fulgt opp årene etter slik at det ble bygd opp økonomiske muskler og andre ressurser i Høgskolesenteret. I tillegg kom det på plass penger til studieplassene gjennom Høgskolen i Molde øremerket studiested Kristiansund. Denne satsinga har vært helt nødvendig for å komme dit vi nå er med høgskoleutdanning i Kristiansund og Campus.

Mye godt arbeid ble gjort mens Pål Farstad var stortingsrepresentant, der nær kontakt lokalt, i fylkespolitikken og nasjonalt har vært avgjørende. Og tett samarbeid med gjeldende departementer har fortsatt hele veien frem til nå.

Ny regjering, nye koster

Nå er det nye koster i påtroppende regjering som skal følge opp. Regjeringspartiene sine lokale representanter må sikre god kontakt med sine stortingsgrupper og med departementer. Det er ingen ting som kommer av seg selv, og det krever hardt politisk arbeid. Mange kjemper om kroner og poster på statsbudsjettet.

På vegne av regionen vil vi jobbe for samme sak også fra vår plass i opposisjonen.