Helhetlig plan pleie og omsorg vedtatt

Ragnhild Helseth, gruppeleder, Kristiansund bystyre, Kristiansund Venstre

Helsepolitikk er viktig for Venstre i Kristiansund. Gruppeleder Ragnhild Helseth sitter nå i sin andre periode som medlem ev Hovedutvalg Helse, omsorg, sosial og har vært med i prosessen frem til endelig vedtak Helhetlig plan helse og omsorg. Bystyret gjorde endelig vedtak i sitt møte 7.oktober. Her er innlegget som Ragnhild holdt.

Innlegg i behandling av sak Helhetlig plan pleie og omsorg i bystyret 07.10.21

Ordfører

PLOM, Pleie-og omsorgsplan har vært gjeldende styringsdokument, rett nok i revidert utgave i forrige periode.

Helhetlig plan for pleie, sosial og omsorg startet opp i forrige periode.

Som medlem av Hovedutvalg helse da og i inneværende periode er jeg glad for å ha vært med på dette arbeidet.

Det har vært arbeidskrevende for administrasjonen, og for oss politikere inspirerende å delta i .

Nettopp å bidra til et planverk som gjenspeiler utfordringer nå og fremover de neste to tiårene. Antall eldre øker, og det kan være lett å bli værende i det segmentet eldreomsorg. Men plana gjelder for alle fra 18 år og oppover.

Mens pandemien preget nåde folk og helsevesen, sto våre ansatte i kommunen og de i sykehusene, midt i arbeidet med å bistå alle som trenger gjester fra de ulike områdene som plana omfatter, det bære seg unge mennesker med funksjonsvariasjoner, mennesker som sliterne angst, som har rusproblemer, som trenger pleie døgnet rundt, ensomme eldre, familier med mor eller far som utvikler demens.

Og slik kan jeg fortsette.

Det jeg vil fram til, plana må behandle berører alle disse.

I tillegg tangerer den ansvarsområder som ligger under andre planverk i oppvekst, i kultur, i friluftsliv.
Både forebyggende helsearbeid og aktivisering, habilitering, rehabilitering, lsosial boligbygging ligger i skjæringspunktene.

For slik er kommunehelsetjenesten.

Ansvarsområdet er betydelig utvidet tiår for tiår.

I 1984 kom for første gang Lov om helsetjenester i kommunen.
Jeg har dette som en milepæl for meg som helsearbeider da dette ble et område jeg soesielt har vært opptatt av som ergoterapeut, nettopp ferdig utdannet i 2984.

Innlegget her blir dels preget av min fagbakgrunn, men forhåpentligvis også som politiker. Helsepolitikk var en av mine hovedinteresser da jeg gikk inn i politikken, da som ergotegpaut k kommunen, senere med kun politikk.

Min praksis er fra habilitering og særlig fra rehabilitering mennesker etter sykdom og skade. Mest innenfor spesialisthelsetjenesten. Noe av det viktige organisatorisk er at overgangen til eget hjem eller alternativ løsning k hjemkommune går sømløst. Det gjør det tildeles, men ikke alltid. Plana her påpeker forbedringer i den retning.

Så er det menneskene vi møtet som skal motta våre tjenester.

Jeg bil da vide til veteranplana, en av fagplanene. Forøvrig vedtatt for flere år siden og satt ut i livet, tidlig i K i nasjonal sammenheng.

Veteranene som kommer hjem etter tjenester i Afghanistan og som var i Libanon. Så er det lærdommen hvordan vi møtte krigsseilerne fra 1. og 2. verdenskrig. Fe som besøkte museumsbåten
« Hæstmannen» da den var i K i sommer, fikk se menneskene bak begrepet veteran.

Når vi jobber i kommunehelsetjenesten møter vi mennesker med deres historier. Når vi blir syke eller får en skade er det like vanskelig og upraktisk uansett.

Materielt kan vi ha det forskjellig. Det gjelder å huske at alle dom jobbet i kommunehelsetjenesten skal takle dette. Mer enn å skifte plaster skal du kanskje møte m forståelse en som er sint, lei seg, som er veldig syk. Det er verdt å huske på.