Lånefesten kan ikke fortsette

Pexels

I en betimelig kritisk kommentar tar Fredriksstad Blads innholdsredaktør Jon Jacobsen opp temaet Fredrikstad kommunes enorme lånegjeld. Det er dyster og urovekkende lesning. Kommunen har gjennom en årrekke satt seg i den situasjonen at gjelden har økt voldsomt, til snart det samme som et helt årsbudsjett. Langt over det som er anbefalt. Nå er vi der at det ikke går an å se for seg at det ikke vil gå utover tilbudene til brukere av kommunale tjenester, som i sykehjem, barnehager, skolehelsetjeneste eller skoler.

Bare de siste fem årene har gjelden økt fra fem til sju milliarder. Det vil si at hver enkelt av oss har en gjeld på 76.000 kroner. Hvorfor er dette kritisk? Fordi det nå blir vanvittig vanskelig, ja nærmest umulig, å prioritere opp de mange viktige tiltak innenfor helse og skole som må gjøres fremover, samtidig som vi skal betjene den store gjelden med renter og avdrag. Penger som går rett ut av kommunekassa. Rett nok er mye av gjelden investeringer i vann og avløpsnett, såkalt selvfinansierende. Men ingenting er gratis. Finansieringen står hver enkelt av oss for gjennom kommunale avgifter.

Jeg tror sikkert gode intensjoner ligger bak mange av investeringene som er gjort. Men det holder ikke lenger med gode intensjoner. Pengene strekker ikke til. Vi kan ikke alltid få alt vi ønsker oss, til enhver tid. Lån skal betjenes og på sikt betales tilbake. Det er fornuftig pengestyring for hver enkelt av oss. Og det er fornuftig forvaltning av kommunens økonomi.

For verre blir det når vi ser alle utfordringene som ligger foran oss. Ikke minst det gigantiske vedlikeholdsetterslepet. Skoler og barnehager som forfaller. Viktige helsetilbud går på sparebluss. På toppen av det skal det fortsatt investeres stort. Venstre har alltid ment vi ikke har råd til alt, og at vi må prioritere hardere. Vi selv har heller ikke vært gode nok, men allikevel ment at noe må kuttes ut. Noe av det er blant annet nytt ridesenter og ikke minst gigantprosjektet Arena Fredrikstad. Det alene er beregnet til å koste 660 millioner kroner, på toppen av allerede sju milliarder i gjeld! Enormt mye penger for en lavinntektskommune.

Vi står midt i en krise, og økonomien er mer usikker enn på lenge. Det er åpenbart at det å gå videre med dette prosjektet på nåværende tidspunkt er feil. Det vil i så fall gå på bekostning av tjenestene, og helt nødvendige investeringer i sykehjem, helseinstitusjoner, barnehager og skoler. Da er Venstre tydelige på at vi kommer til å prioritere helsetjenester, skolehelsetjeneste og vedlikehold av skolene.

Trond Svandal, gruppeleder. Publisert i Fredriksstad Blad 28.09.2020