Årsmøte Ålesund Venstre – 10.02.2022 – Pir Cowork, Ålesund Sentrum

Veien fremover til 2023 . Ordstyrere med innspill fra Venstremedlemmer på LPN oktober 2021
MRV

https://www.venstre.no/assets/2022-Arsmote-Motebok.pdf

Ålesund Venstre avholder sitt årsmøte torsdag 10.02.2022, kl 17.30 – 20.30. Årsmøtet blir i hos Pir Cowork, Keiser Wilhelms gt 22, møterom 201. Dette er nybygget hvor gamle Idun-gården stod.

VI starter samlingen med en omvisning på Pir, før selve årsmøter starter 18.00. Etter en liten matbit rundt kl 19.00, fortsetter vi kvelden med å finne vegen frem til valget 2023.

Årsmøtet i Ålesund Venstre er åpent for alle, og vi håper også medlemmer fra andre lokallag vil ønske å delta.

Agenda er vanlige årsmøte saker, herunder men ikke komplett

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap
  3. Budsjett
  4. Valg, inklusiv valg av delegater til fylketslagets årsmøte.
  5. Behandling av politiske uttalelser
  6. Innmeldte saker

Etter de formelle årsmøtesaker er behandlet, ønsker vi en plenumsdiskusjon av vegen frem til valg 2023.

Hvilke saker skal vi fokusere på, arrangementer, nemnder og komiteer, listestilling og dato for nominasjonsmøte.

Det blir en enkel matservering mellom det formelle årsmøtet og plenumsdiskusjon.

Frist for innsendelse av uttalelser og saker til årsmøtet er søndag 30.01.2022, kl 23.59.

Innkallelse med foreløpig møtebok sendes ut senest 27.01.2022. Forøvrig vil informasjon på denne siden og på Facebook bli oppdardert ved behov.

 

For styret i Ålesund Venstre, Jack R. Blindheim.