Svikt i botilbudet til rusavhengige i Fredrikstad

- I over 20 år har Venstre-politikere over hele landet kjempet for en rusreform. Dette vil utgjøre et paradigmeskifte i norsk rusomsorg. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst må bli møtt på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert, sier partileder Guri Melby, Foto: iStock

Det er grunn til å stille spørsmål om Fredrikstad klarer å stille sikre og verdige botilbud til rusavhengige innbyggere som har behov for bolig. Før jul omtalte media en alvorlig sak hvor en person var tilbudt bolig i en container ved kirkegården på Leie, til erstatning for tidligere bolig som hadde brent. Fredrikstad kan ikke være bekjent av løsninger hvor personer med boligbehov får et så elendig tilbud.

Det fremstår uverdig når man tilbys å bo i en container ved en gravlund.

Dårlige boforhold er med på å underbygge og befeste sosiale skillelinjer. Det å bo dårlig skaper fort sosialt stigma. Skal vi som lokalsamfunn arbeide for å sikre folk frihet og muligheter i eget liv, må tilgang til trygge og sunne boforhold være grunnleggende i sosialpolitikken.

Vedlikehold og tilgang på nok kommunale boliger til rusavhengige skulle være vesentlig i den lokale, sosiale boligpolitikken i Fredrikstad. Vi har som fellesskap et udiskutabelt ansvar med å skaffe verdige boliger til mennesker som trenger hjelp, både akutt og mer permanent.

Rusarbeidet i Fredrikstad har blitt styrket, både gjennom initiativ fra den forrige regjeringen, og kommunens egen opptrapping. Det er bra. Reform av rusfeltet handler om å gi hjelp, ikke straff. Da betyr det at kommunen også har et stort ansvar for å sikre hjelp. En trygg boligsituasjon er et første, men viktig skritt i å gi hjelp.

Venstre vil derfor spørre hvordan tilstanden er for boligmassen som i dag stilles til rådighet for rusavhengige i kommunen, ikke minst i lys av koronasituasjonen. Vi vil også spørre hvilke tiltak som gjøres for å sikre vedlikehold og utvikling av dagens og fremtidig boligmasse.

Vi kan iallfall ikke fortsette med å bosette folk i usunne, trekkfulle containere i Fredrikstad.

Trond Svandal, gruppeleder