Årsmøte 2022 avholdt og viktige politiske uttalelser vedtatt

Årsmøte 2022 Kristiansund Venstre, Kristiansund Venstre

20.januar avholdt Kristiansund Venstre sitt årsmøte for 2022. Det ble vedtatt to politiske uttalelser. -Tida er inne for å se til våre nære naboer, sier vi i uttalelsen knyttet til regionsaken. Om kulturlivet innenfor frivilligheten sine vilkår i kjølvannet av pandemien, sier vi at kulturen vil trenge en oppfriskningsdose.

De to klare politiske meldingene fra årsmøtet

«Regionspørsmålet arkiveres – endelig!» -Med regionspørsmålet ryddet av veien, er tiden inne for å se til våre nære naboer i stedet for å se mot mer fjerne naboer i nordøst.
«Det frivillige kulturlivet trenger en oppfriskningsdose», om utfordringer for det frivillige kulturlivet når pandemien er over;

Venstre i Kristiansund er svært aktive, om ikke så stor i størrelse
Kristiansund Venstre er et lite lokallag, og allikevel svært aktiv gjennom bystyregruppa sitt engasjement. Et mål for lokallaget i dette mellomvalgåret er å øke aktiviteten gjennom temamøter på medlemsmøtene som grunnlag for programarbeid frem til kommunevalget i 2023. Det skjer mye bra i Kristiansund og i nabokommunene som Venstre vil være med å støtte opp om også i kommende periode.

Valg
Valg på årsmøtet ble gjennomført med gjenvalg av leder, nestleder og styremedlemmer. Styret har for 2022 følgende sammensetning:

Tord Nygård ble gjenvalgt som leder, Ragnhild Helseth – nestleder. Styremedlemmer er Asgeir Bahre Hansen, Gudrun Johannesen Karlsen og Stig Arne Sæther Bøe, med varamedlemmer Per Sefland, Øyvind Møllgård, Kristian Birkeland.

De vedtatte politiske uttalelsene kan leses som egne oppslag
-Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
-Det frivillige kulturlivet trenger en oppfriskningsdose